• Sivil toplumdan sosyal medya düzenlemesi hakkında çağrı: Teklif geri çekilsin, toplumsal mutabakat aransın!

    295 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Denge ve Denetleme Ağı, Meclis’e sunulan sosyal medya düzenlemesinin geri çekilmesi çağrısında bulundu. Teklifin ifade, basın ve haberleşme özgürlüklerini sınırlandıracak sonuçlar doğuracağı belirtilen çağrıda, “Karar vericileri, iletişim teknolojilerinin önümüze getirdiği yeni sorunları özgürlükçü bir anlayışla çözmenin yollarının aranması için başta ilgili sivil toplum kuruluşları olmak üzere, toplumun tüm kesimlerini dinlemeye, ihtiyaç duyulan […]

  • Yetkililere denge ve denetleme perspektifinden Covid-19 salgınıyla mücadele sürecine ilişkin hatırlatma ve sorular

    Denge denetleme sisteminin ihtiyaç duyduğu demokratik ve çoğulcu siyasal değerlerin ülkemizde kök salabilmesi hususunda, Covid-19 salgınıyla mücadelenin bir istisna oluşturmadığını düşünüyoruz. Covid-19 salgın yönetimi sürecine, denge ve denetleme perspektifinden ve ağımızın denge denetleme tanımının kapsadığı aktörleri dikkate alarak yaklaşmak, sürecin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi açısından da önem taşımaktadır. Bu bağlamda, salgınla mücadelede, başta siyasi […]

  • Tespit Ettik, Önerdik: Hakaret Suçu İfade Özgürlüğünü Sınırlamasın Diye Nasıl Bir Düzenleme?

    Denge denetleme sistemi için reforma ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz yedi öncelikli alandan biri de medya. Medya Reform Grubumuzun son gündemi, Türk Ceza Kanunu’ndaki hakaret suçları ile ifade özgürlüğü arasındaki ilişki oldu. Grup liderliğinde hazırlanan politika metninde, hakareti düzenleyen tüm suçların, ceza kanunundan çıkarılmasını öneriyoruz. Bilindiği gibi, Türkiye’de son yedi yılda cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle 13 bin civarında […]