Makul Şüphe Keyfi Uygulamalara Yol Açar Mı?

Şubat 2014 yılında yapılan değişikliğe kadar Ceza Muhakemesi Kanununun 116. maddesinde arama bakımından “makul şüphe” kriteri aranmaktaydı. Bu tarihten sonra maddede yapılan değişiklikle bu kriter "somut olaylara dayanan kuvvetli şüphe" haline getirilmiştir. Böylece arama işlemine başvurma işleminin teorik olarak zorlaştırılması hedeflenmiştir. Nitekim yedi aylık süre içinde bu değişikliğin yerinde olmadığı dile getirilerek tekrar eski kritere dönmek için yeni bir kanun değişikliği teklif edilmiştir.

“Makul şüphe” kriteri, ceza soruşturmasının bir ölçütüdür. Soruşturmayı kolaylaştırmaya yönelik bir değişiklik olup olmadığı ya da bunun gerekliliği, ceza usul hukukçularının alanıdır. Ancak 17 Ekim 2014 tarihinde, kanun teklifi daha yasalaşmadan, uygulanmaya başlandığına dair medyaya yansıyan haberler kamuoyunu rahatsız etmiş, kanun tasarısının mahiyeti ile ilgili soru işaretlerine yol açmıştır.1 yasalaşmadan bir kanun teklifine dayanarak alındığı iddia edilen hakim kararı, teklifin, yasalaştığı taktirde keyfi uygulamaların ve ihlallerin önünü açabileceği olasılığını akıllara getirmiştir.

Politika Belgemizi incelemek için tıklayınız: Makul Şüphe Keyfi Uygulamalara Yol Açar Mı?

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN