3 Mart 2018, Demokrasi Masası Buluşması | Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Nasıl bir Denge Denetleme
15 Ocak 2019 , Salı 10:57
 • Yeni hükümet sistemi kamuoyuna tanıtılır ve destek istenirken, siyasi iktidardan birçok isim, sistemin denge ve denetleme mekanizmalarını gözeteceğini, kuvvetler ayrılığını, katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi gönendireceğini açıklamıştı. Diğer yandan sisteme karşı çıkanların argümanları da denge denetlemeye odaklanıyordu; yeni hükümet sisteminin bu mekanizmalardan yoksun olduğunu, kuvvetler ayrılığını yürütme lehine zedelediğini savundular.

  Bu açıklamaların tamamı, 271 sivil toplum örgütünün sesini birleştiren Denge ve Denetleme Ağı için çok önemliydi, çünkü ülkedeki hemen tüm siyasal aktörler, ortak ufkumuzun katılımcılık, hukukun üstünlüğü, çoğulculuk ve insan hakları üzerine

  kurulu, denge denetleme mekanizmalarıyla tahkim edilmiş bir demokraside yaşamak olduğunda uzlaşıyordu.

  Biz de 3 Mart 2018 tarihinde, toplumun farklı kesimleri ve farklı siyasi görüşleri temsil eden konusunda uzman 74 kişiyi, sistemi doğrudan etkileyen beş alanda (yasama, yürütme, yargı, yerel yönetimler ve seçim sistemi) tartışmak, uzlaşmak ve net politika önerileri ortaya koyabilmek adına bir araya getirdik.

  Bu rapor, o gün Denge ve Denetleme Ağı’nın aracılığıyla demokrasi masası buluşmasında bir araya gelen, akademi, siyaset, sivil toplum ve medya dünyasından farklı görüş ve tecrübelere sahip 74 kişinin görüşlerini yansıtıyor.

  Raporda öne çıkan öneriler, farklı kesimlerin, mevcut anayasanın öngördüğü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, siyasi iktidarlardan ve kişilerden bağımsız olarak, denge denetleme mekanizmalarını gözetecek şekilde hayata geçirilebilmesi için asgari, hatta optimal reform ajandasını ortaya koyuyor. Yine dikkatlice bakıldığında, mevcut aksaklıklara tekil değil, alternatifli çözümler geliştirildiği de rahatlıkla görülebilir. Dahası, rapor yeni öneriler geliştirilmesi ve toplumun tüm kesimlerinin yeni öneriler ortaya koyabilmesi için de alan açıyor.

  Denge denetleme mekanizmaları üzerine bina edilmiş katılımcı bir demokraside yaşamak istiyorsak, uzlaşmak hiç de zor olmamalı.

  Rapora ulaşmak için tıklayın: CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE NASIL BİR DENGE DENETLEME?

   

  En Çok Okunanlar
  Yazarın Diğer Yazıları