Etkin Meclis İçin Nasıl Bir Siyasi Parti ve Seçim Sistemi: İhtiyaçlar, Ölçütler, Öneriler
21 Aralık 2017 , Perşembe 11:00
 • Etkin Meclis İçin Nasıl Bir Siyasi Parti ve Seçim Sistemi: İhtiyaçlar, Ölçütler, Öneriler

  21 Aralık 2017 

  Türkiye’de süregiden seçim sistemi ve siyasi parti reformu tartışması, hükümet sisteminin değişmesi ile bir kez daha gündemde. Bu iki alan bugüne kadar hep baraj, istikrar, seçim sisteminin tipi gibi konularla birlikte ele alındı; ancak siyasi parti ve seçim sisteminin Meclisin oluşumuna ve daha da önemlisi yerine getirmesi gereken işlevlerine etkisi üzerinde pek durulmadı. Halbuki, Meclis ve milletvekillerinin asli işlevi, hangi politika ve uygulamaların vatandaşların birbirinden farklı olan ihtiyaçlarını karşılayacağını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak olmalıdır.

  Bu raporun amacı, vatandaşların gereksinimlerini belirleyecek uygulamalar için gerekli olan siyasi parti ve seçim sistemine ilişkin ölçütleri ortaya koyarak, bunları gözeten milletvekillerinin seçilmesine yol açacak bir siyasi parti yapısı ve seçim sisteminin genel çerçevesini vermektir. Bu çerçeve oluşturulurken gözetilen ana ilke, vatandaşların demokrasilerde nihai karar vericiler olduğu, sistemin onların fayda ve gereksinimlerini gözetmesi gerektiği ve siyasetle vatandaşlar arasında hesap verebilirlik ekseninden bir ilişki kurulması ihtiyacıdır.

  Raporun, seçim sistemi tartışmaları esnasında bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi sağlayacak objektif ve tarafsız verileri içermesine azami dikkat gösterilmiştir. Böylelikle, bu alandaki bir değişikliğinin parlamento gündemine gelmesi durumunda, tüm kesimlere kendi görüşlerini belirlemede bir kaynak belge hizmeti sunmak hedeflenmiştir. Tüm okuyucuların, rapordan, bu hedef doğrultusunda yararlanabilmelerini umuyoruz.

  Rapora ulaşmak için tıklayın: Etkin Meclis İçin Nasıl Bir Siyasi Parti ve Seçim Sistemi?

  En Çok Okunanlar
  Yazarın Diğer Yazıları