Kayda Geçti, Hayata Nasıl Geçecek? Taleplerimize Bildirgelerinde Yer Veren Siyasi Partilere Soruyoruz!
29 Mayıs 2015 , Cuma 12:20
 • 29 Mayıs 2015

  2015 Genel Seçimleri’ne çok az bir zaman kaldı. Denge ve Denetleme Ağı olarak seçimlere girecek siyasi partilere, seçim beyannamelerinde bizlere söz vermeleri için 3 çağrıda bulunmuştuk. Siyasi partilerden;

  1) Yeni ve sivil bir anayasanın katılımcı bir şekilde yapılmasını,

  2) Tüm ruhunu ve gücünü denge denetleme sisteminden alan demokratik bir anayasa yapılmasını,

  3) Siyasetin finansmanı alanında şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerini gözeterek mevzuatı iyileştirmelerini talep etmiştik.

  Seçimin yaklaşmasıyla siyasi partiler de seçim beyannamelerini kamuoyuna duyurdular. Denge ve Denetleme Ağı olarak talepte bulunduğumuz bu 3 çağrıya  ilişkin TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin (AK Parti, CHP, MHP ve HDP) seçim beyannamelerine baktığımız zaman, yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu ve bunun da toplumsal mutabakatla oluşturulması gerektiği bir ne dair uzlaşı olduğunu görüyoruz. Bununla beraber, denge ve denetleme, artık siyasetin de  gündeminde. Bazı partiler seçim beyannamelerinde bazıları ise seçim mitinglerinde, demokrasi için denge ve denetleme sisteminin önemli olduğunu telaffuz ediyorlar. Son olarak ise, dört parti de siyasetin finansmanının şeffaflığına ilişkin belli adımlar atacaklarını dile getirdiler.

  Dört partinin de seçim beyannamesinde, çağrılarımızın yer alması umut verici. Bununla birlikte, taleplerimize ilişkin ne tür adımlar atılacağı ve vaat edilenlerin ne şekilde gerçekleştirileceğine dair detaylı bir açıklamanın da gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple, bizler Denge ve Denetleme Ağı olarak, seçim beyannamelerinden yola çıkarak AK Parti, CHP, MHP ve HDP’ye soruyoruz:
  Seçim beyannamelerinizde yeni ve sivil bir anayasanın toplumsal mutabakatla hazırlanması gerektiğini söylediniz.

  Anayasanın hazırlanmasında toplumsal uzlaşıyı nasıl sağlayacaksınız?

  Nasıl bir katılımcı yöntem uygulayacaksınız?

  Uzlaşının ve katılımcılığın sağlanmasında hangi araç ve yöntemleri işleteceksiniz?

   

  Demokratik bir anayasadan, kuvvetler ayrılığından ve denge ve denetlememekanizmalarına sahip bir sistemden bahsettiniz.

  Öngördüğünüz demokratik sistemde, yasama-yürütme-yargının ve sivil toplum, vatandaşlar ve medyanın rolleri nelerdir? Bu güçler, sistemde nasıl bir denetleme ve dengeleme görevi görmelidirler?

  Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını nasıl sağlayacaksınız?

  Karar alma süreçlerinde, katılımı arttıracağınızı beyan ediyorsunuz. Bunu nasıl sağlayacaksınız?

  Medyanın bağımsızlığı için neler yapacaksınız?

  Seçim sistemine ilişkin, her vatandaşın özgürce katılımını ve farklı siyasi görüşlerin serbestçe rekabet edebilmesini nasıl sağlayacaksınız?

  Yerinden yönetim anlayışını nasıl güçlendireceksiniz? Hangi yönetim sorumlulukları ve kaynakların, alt kademelere devredilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?

  Bilgi erişim hakkını yasal bir güvence altına alacak mısınız? Bu hakkın, etkin bir şekilde kullanılabilmesini nasıl sağlayacaksınız?

   

  Siyasetin finansmanının şeffaflığını sağlayacak adımların atılacağını taahhüt ettiniz.

  Seçimlerde adil ve eşit rekabet, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi. Adil ve eşit bir rekabet ortamını nasıl sağlayacaksınız?

  Maddi gücü olmayan vatandaşların, siyasete girmelerini sağlayacak bir düzenleme yapacak mısınız?

  Kayıtdışı ekonomi, çıkar ilişkileri ve siyasetin finansmanı; birbirini etkileyen, çok boyutlu ve çözümü zor sorunların başında gelmektedir. Kayıtdışı ekonomiyi azaltmak için hangi düzenlemeleri yapacaksınız? Çıkar ilişkilerinini, siyasete etkisini en aza indirecek ne tür girişimlerde bulunacaksınız?

  Siyasetin finansmanının şeffaflaşması için, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasi Partiler Kanunu’nda hangi düzenlemelere gideceksiniz?

  Kendi iç örgütlenmenizde demokratikleşmeyi sağlamak için Siyasi Partiler Yasası’nda nasıl bir değişikliğe gideceksiniz?

  Siyasi partilere yapılan bağış miktarının ve seçim hesaplarıyla, yapılan harcamaların denetimini nasıl sağlayacaksınız?

  Kampanya finansmanının şeffaflığının sağlanmasında sivil topluma ve medyaya nasıl bir görev düşmektedir?

   

  Seçim beyannamelerinin genel değerlendirmesine ulaşmak için lütfen tıklayın.

  AK Parti, CHP, MHP ve HDP’nin, 3 çağrımıza ilişkin seçim beyannamelerinde yazılarını taleplerimize göre inceledik.

  1. talebimiz, "Yeni ve Sivil bir Anayasa" değerlendirmesi için

  lütfen tıklayın.

  2. talebimiz, "Ruhunu ve Gücünü Denge Denetlemeden Alan bir Anayasa" değerlendirmesi için lütfen tıklayın.

  3. talebimiz, "Şeffaf Finansman, Güçü Siyaset" değerlendirmesi için lütfen tıklayın.

  Bu 3 talebimizin yer aldığı çağrımızı hatırlamak isterseniz lütfen tıklayın.


  Notice: Undefined index: wpcf-somut-pdf-file in /home/denetleme01/public_html/wp-content/themes/app/single-somut-oneriler.php on line 91
  En Çok Okunanlar
  Yazarın Diğer Yazıları