Laf Olsun Diye Değil, Güçlü Siyaset Gelsin Diye: Seçimlerden Sonra da Paranın Lafını Etmeye Çağırıyoruz!
26 Haziran 2015 , Cuma 12:19
 • Seçimler bitti, yeni bir Meclis Ekim ayında iş başı yapacak. Seçmenler olarak biz, milletvekillerinin ve siyasi partilerin, kampanyalarında ne kadar harcadıklarını bilmeyeceğiz. Kampanyalarına kimlerin bağış yaptığını, bu bağışların Mecliste çalışmalarına olan etkisini bilmeyeceğiz.  Siyasi partiler seçimlerden sonra da bağış almaya devam edecek ancak, yasal boşluklar nedeniyle bu bağışlar tam anlamıyla denetlenemeyecek. Vatandaşlar olarak biz, siyasete giden paranın konuşulur olmasını talep etmedikçe, kimse paranın hesabını vermeyecek.

  Tablo karamsar gibi görünse de bu durumu değiştirebiliriz. Örneğin, yeni Meclisin göreve başlamasıyla birlikte, siyasetin mali kaynakları üzerine yeni bir yasanın çıkması önemli bir adım olacaktır.  Fakat artık biliyoruz ki, yasalar tek başına çözüm değil. İlgili tarafların gönüllü olarak atacakları adımlar siyasetin parasının konuşulur olması için öncü olacaktır.

   

  Aramızda paranın lafı oldukça;

  Adil ve eşit bir rekabet ortamında yarışan siyasi partiler kendi yasama gündemlerini duyurabilecek.

  Meseleler üzerine daha dengeli tartışmalar yürütülebilecek.

  Vatandaşlar olarak hayatlarımızı etkileyen konularda daha çok seçeneğe sahip olacağız.

  Bağışçıların öncelikleri değil vatandaşlar olarak bizlerin gündemi yasalara damgasını vuracak.

  Bu yüzden, Denge ve Denetleme Ağı olarak, ilgili tüm taraflara, seçimlerden sonra da paranın lafını etmeye devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

  Türkiye Büyük Millet Meclisine;

  • Yasama Döneminin başlamasıyla birlikte, siyasetin finansmanı alanında yeni bir yasayı geçirin.
  • Bu yasa partilerinize yüksek meblağlarda bağış yapan kişilerin ve kurumların önceliklerini değil, toplumun her kesiminin menfaatlerini gözetsin.

  Cumhurbaşkanına;

  • Siyasetin finansmanına dair yapılacak yasaları onaylarken, uluslararası standartları ve iyi uygulamaları göz önünde bulundurun.

  Siyasi Partilere;

  • Son genel seçim kampanyası döneminde ne kadar bağış aldığınızı, ne kadar harcama yaptığınızı ve bağışçılarınızı kamuoyuna açıklayın.
  • Partinizden seçilen milletvekillerinin ve onların birinci derece yakınlarının, mal varlıklarını kamuoyuna açıklamalarını sağlayın.
  • Mecliste yasal bir düzenlemenin gündeme gelmesi ve geçmesi için siyasi irade ve kararlılık gösterin.

  Sivil toplum Liderleri ve Vatandaşlara;

  • Biz talep etmediğimiz sürece siyasetin mali kaynakları açıklanmayacak. Bu yüzden taleplerimizde ısrarcı olmalıyız.
  • Siyasete giden paranın kaynağının ve yapılan harcamaların kamuoyuna açıklanması için kendi önerilerimizi hazırlamalı, partilerin seçim dönemlerindeki vaatlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini takip etmeli, kendi üzerimize düşen denetim görevini yerine getirmeliyiz.

  İş Dünyasına;

  • Çıkar grupları ve iş dünyası ile siyaset arasındaki ilişki kayıt dışı finansman kaynakları yaratmanın yanında haksız rekabete de neden olmaktadır. Siyasi partilere ve adaylara verdiğiniz bağışları düzenli olarak kamuoyuna açıklayın.
  • Siyaset ve iş dünyası arasındaki ilişkide önemli bir yere sahip olan İhale Kanunu’nun hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi için çalışın.

  Medyaya;

  • Eşitlik ilkesi gereğince, özellikle seçim dönemlerinde, parti ve adaylara eşit zaman ve yer ayırın.
  • Medyanın toplumu bilgilendirme görevini yerine getirmesi için medya özgürlüğünün sağlanması konusunda diğer paydaşlarla birlikte çalışın.
  • Siyasetin finansmanıyla ilgili en temel sorunlardan biri olan medya sahipliği konusunda bir düzenlemenin yapılmasına öncülük edin.

  Yerel Yönetimlere;

  • Kamu hizmeti sağlayanlar olarak tüm partiler ve adaylara eşit mesafede olacağınıza ve tarafsızlığınızı koruyacağınıza dair bir ilke belirleyin ve bunu sahiplenin.
  • Özellikle seçim dönemlerinde kamu kaynaklarının seçim kampanyalarında kullanılmaması için “Etik İlkeler ya da Davranış Kuralları” dizgesi oluşturun. İhlaller olduğu durumda, bağımsız bir şekilde çalışacak bir Etik Kurulun oluşması için öncülük edin.

  Notice: Undefined index: wpcf-somut-pdf-file in /home/denetleme01/public_html/wp-content/themes/app/single-somut-oneriler.php on line 91
  En Çok Okunanlar
  Yazarın Diğer Yazıları