Siyasetin ve Seçim Kampanyalarının Finansmanı: Rekabet, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Raporu

Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya tarafından kaleme alınan "Siyasetin ve Seçim Kampanyalarının Finansmanı: Rekabet, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik" başlıklı rapor, Türkiye'de siyasetin finansmanındaki mevcut durumu ortaya koyarak kamuoyunda tartışmaya açmayı amaçlıyor.

Bugüne kadar siyasi partilerin bütçe ve harcamaları, özellikle de seçim döneminde yapılan harcamaların yasalarda düzenlenişiyle ilgili birçok çalışma yapıldı. Ancak uygulamada var olan durumu anlatan, bir araya getiren bir çalışma mevcut değil. Siyasi partiler, milletvekilleri, eski siyasetçiler, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, medya temsilcileri ve uzmanlarla yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda belirlenen sorun alanlarını kavramsal ve yasal bir çerçeve içerisinde tanımlayarak uygulamadan örneklerle tartışan bu çalışma, demokratik ülkelerde konuya karşılık gelen  durum ve “iyi örnek”leri de sunarak genel bir fotoğraf ortaya koyuyor.

Raporu incelemek için tıklayın: SİYASETİN VE SEÇİM KAMPANYALARININ FİNANSMANI: REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN