Sandıktan Uzlaşma Çıktı, Bir Arada Çözüm Üretme Zamanı

2015 Genel Seçimlerinde, vatandaşlar olarak tercihlerimizi yaptık, üzerimize düşeni yerine getirdik. Sandıktan çıkan sonuçlar, tüm siyasi partileri, uzlaşarak, çözüm için BİR ARADA olmaya çağırıyor. Şimdi sıra, Meclise gönderdiğimiz temsilcilerimizde.

249 sivil toplum örgütünden oluşan Denge ve Denetleme Ağı (DDA) olarak bundan 3 yıl önce yola çıktığımızda, Türkiye’de hepimizin bir arada oturabileceği bir“Demokrasi Masası” hayal etmiştik. Bu masada, farklılıklarımızdan korkmadan yüz yüze bakabilecek; ortak müştereklerde buluşabilecektik. ‘Denge ve denetleme’nin sadece güçler ayrılığı değil, aynı zamanda toplumsal mutabakatı sağlamayı hedefleyen bir yaşam biçimi olduğunu savunan bizler, şimdi, seçimlerin ardından gelen bu yeni süreçte, söz söylemek için sorumlu hissediyoruz.

Vatandaşların verilen kararlarda söz sahibi olduğu; seçilenlerin ve yetkililerin hesap verdiği; farklı düşünce, yaşam tarzı ve inanca sahip herkesin kendi olarak kabul ve saygı gördüğü bir ülkede, BİR ARADA barış içinde yaşayabileceğimize derinden inanıyoruz. Bu inancın herkes tarafından içselleştirilmesi ve paylaşılması anlamına gelen ‘demokratik siyasi ve sivil kültür’ün varlığı için çalışan biz Ağ üyeleri, seçim sonuçlarının, bu kültürün tesisi yolunda birinci adım olan diyalog geliştirme adına, büyük bir fırsat sunduğunu düşünüyoruz.

Bizler, ‘Demokrasi Masası’nda oturabilmek için bir araya gelen sivil toplum örgütleri olarak; farklılıkların bir arada söz söyleyip ortak amaçlar çerçevesinde uzlaşabileceğinin en canlı kanıtıyız.

Siyasi partilerimizi, demokrasi masasındaki yerlerini alarak; üç kere dinleyip bir kere konuşmaya; diyalog başlatmakla kalmayıp, müzakere etmeye ve çözüm üretmeye çağırıyoruz.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN