Seçim Kampanyası Finansmanı Değerlendirme Raporu

Siyasi partiler günümüzde, önerilerini daha görünür kılarak daha çok seçmene ulaştırmak için birçok farklı kanal ve araç kullanıyor. Bu durum, seçmenler olarak bizleri, paranın siyasete olan etkisi üzerinde daha fazla düşünmeye yönlendiriyor. Bu rapor, Türkiye’de ne yazık ki göz ardı edilen; ancak şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi evrensel düzeyde kabul gören demokratik yönetişim ilkeleri açısından büyük önem arz eden “siyasi partilerin seçim kampanyaları için edindikleri mali kaynaklar ve bunların kullanımı” üzerine, 1 Kasım 2015 Genel Seçim sonuçlarını temel alarak bir değerlendirme sunmaktadır.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN