Gündem Anayasa, Mevzu Denge Denetleme: Anayasa Değişikliği Kanununun Denge ve Denetleme Bakımından Değerlendirilmesi

Denge ve Denetleme Ağı (DDA) olarak, bir araya geldiğimiz günden bu yana, birçoğumuzun ortak özlemi ve tahayyülü olduğunu düşündüğümüz böyle bir sistemin anayasamızda yazması ve gündelik hayatlarımızda karşılık bulması için çalıştık; çalışmaya devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada, siyasi ve toplumsal gelişmelerin de etkisiyle her gün konuşur hale geldiğimiz denge ve denetleme kavramının önemi, toplumun tüm kesimleri nezdinde fark edildi ve biz bu süreçte rol sahibi olduğumuzun bilincindeyiz. Bu raporu, işte bu bilincin getirdiği sorumlulukla kaleme aldık.

Bu rapor, 2/1504 esas numaralı Anayasa Değişiklik Kanununun, denge ve denetleme sistemi temel ilkelerini ne ölçüde karşıladığına ilişkin detaylı bir değerlendirmeyi içermektedir. Değerlendirmeyi hazırlamaktaki amacımız, kanunun günlük siyasi tartışmaların penceresinden değil; denge ve denetleme ekseninden tartışılmasını sağlamaya katkı sunmaktır. Çünkü yukarıda da tarif ettiğimiz gibi, farklı siyasi görüşlerden ve toplumsal kesimlerden gelen Ağ üyeleri olarak, denge ve denetleme sisteminin bu kısır döngüye feda edilemeyecek kadar değerli olduğu düşüncesini taşımaktayız. Bunun yanısıra Ağ olarak bugüne kadar yaptığımız herhangi bir çalışmada herhangi bir hükümet sistemi yönünde tercihte bulunmadık. Çünkü bir çok çalışmada da ortaya konulduğu gibi, tüm hükümet sistemleri denge ve denetleme sistemine sahip olduğu sürece demokratiktir. Bizim de her zaman vurguladığımız gibi, asli olan hükümet sistemi içinde denge ve denetleme sistemi ve mekanizmalarının olmasıdır.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN