Dünyada Sosyal Medya Düzenlemelerine Karşılaştırmalı Bakış Ve Türkiye İçin Somut Öneriler Raporu

Uzun süredir Türkiye’nin gündeminde olan ve önümüzdeki günlerde TBMM’nin de gündemine gelmesi beklenen sosyal medya düzenlemelerine ilişkin raporumuz yayımlandı. Raporda otoriter rejime sahip ülkeler ve demokratik rejime sahip ülkelerin yürürlükte olan sosyal medya düzenlemeleri detaylı olarak analiz edildi. Türkiye’deki sosyal medya düzenlemeleri bu karşılaştırmalı analiz üzerinden değerlendirildi ve Türkiye’de yapılması muhtemel düzenlemelere ilişkin somut öneriler sıralandı. Raporda sosyal medya alanını düzenlemeye yönelik uygulamaların ifade özgürlüğü ve demokratik rekabeti olumsuz yönde etkilememesi gerektiği vurgulandı. 

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN