Türkiye’de Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve Denge Denetleme Raporu

Bu raporun amacı Türkiye’de düzenleyici ve denetleyici kurumları etkinlik ve bağımsızlık yönünden incelemek ve bu parametrelerde yaşanan dönüşümlerin Türkiye’de yarattığı siyasi sonuçları denge ve denetleme perspektifinden analiz etmektir. Denge ve Denetleme Ağı olarak üzerinde sıklıkla durduğumuz ve sağlıklı işleyen bir denge ve denetleme sisteminin temel kriterleri olarak sunduğumuz temel başlıklara dolaylı ya da direkt etkisi olan bu dönüşümün analizinin yaptığımız diğer çalışmaları tamamlayıcı nitelikte olacağını düşünüyoruz.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN