İç Güvenlik Paketinde Demokratik Katılım Sürecini İşletmeye Çağırıyoruz

TBMM'nin ilgili komisyonlarında görüşülmeye başlanacak "İç Güvenlik Paketi" için TBMM Başkanlığına demokratik katılım ​talebimizi ilettik.
 
"Birbirinden farklı görüşleri savunan fakat demokrasinin güçlendirilmesi temelinde birarada çalışan 208 sivil toplum örgütünden oluşan Denge ve Denetleme Ağı olarak, kamuoyunda "iç güvenlik paketi" adıyla anılan “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun Tasarısı", TBMM’nin ilgili komisyonlarında görüşülmeye başlanmıştır.

Hepimizi ilgilendiren bu konunun geniş bir katılımla tartışılmasının, daha kaliteli ve uzun ömürlü bir yasanın ortaya çıkarılmasına katkısının olacağına inanıyoruz. Bu kanun teklifi esas  ve tali komisyonlarda görüşülürken, farklı kesimlerden hukukçuların, uzmanların ve ilgili sivil toplum örgütlerinin da görüşlerinin alınması katılımcı demokrasinin gereğidir.

Vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri olarak TBMM’yi, görüşlerimizin söz konusu tasarının yasalaşma sürecinde alınması için, demokratik katılım sürecini işletmeye çağırıyoruz."

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN