SEÇİM KAPIDA, TALEPLERİMİZ MASADA: Katılımcı, Denge ve Denetleme’li Anayasa, Finansmanı Şeffaf Siyaset!

Seçim bildirgesi aslında en basit anlatımıyla bir tarif, bir reçetedir. Ülkeyi yönetmeye talip olan siyasi partilerin vaatlerini, bu vaatleri nasıl gerçekleştireceklerini anlatırlar.

Bir hedefi ve hedefe giden yolları anlattığı için de hem bir “ideal” den bahsetmeli hem de bir o kadar “gerçekçi” olmalıdırlar. Siyasi partiler her seçim öncesinde hummalı bir çalışma ile bildirgelerini hazırlar çünkü buraya yazdıklarıyla vatandaşlardan oy isterler. Bu metinler tüm demokrasilerde, vatandaşların siyasi partilerden iki seçim arasında hesap sorabilmeleri için önemli bir araçtır.

2015 Genel Seçimleri yaklaşırken tüm siyasi partilerin seçim bildirgelerinde görmek istediğimiz taleplerimiz var.

Bu taleplerden ilki, Ağ olarak bizleri ilk kez bir araya getiren katılımcı ve kapsayıcı süreçler içinde hazırlanmış bir anayasa talebimiz. Seçimlerden sonra gündeme gelmesi kuvvetle muhtemel olan anayasanın vatandaşlar tarafından sahiplenilmesi için katılımcı bir sürecin yeniden uluslararası iyi uygulamalar çerçevesinde işletilmesi gerektiğini savunuyoruz. Ancak bu tür bir sürecin sonunda hazırlanan bir anayasa vatandaşlar tarafından sahiplenilecek, gerçek anlamda sivil olacaktır.

Benzer bir şekilde tüm siyasi partilere, gücünü ve ruhunu denge ve denetlemeden alan bir anayasada uzlaşmaları çağrısında bulunuyoruz. Denge denetleme mekanizmaları demokrasinin ve hak ve özgürlüklerin garantisi olacaktır.

Toplumsal dinamikleri oluşturan siyasi partilerin, varlıklarını devam ettirebilmeleri için gerekli mali kaynağı nereden temin ettikleri, sahip olunan bütçenin nerelere harcandığı ve nasıl denetlendiğini bilmek; vatandaşların nihai karar vericiler olduğu bir demokraside en temel haktır. Buradan hareketle, siyasi partilerden siyasetin finansmanı alanında; şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulamalarını talep ediyoruz.

Genel seçimler öncesinde somut taleplerimizi siyasi partilerle paylaştık, seçimlerden sonra da taleplerimizin takipçisi olacağız.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN