Ortak Gelecek için Sivil Toplum İşbaşına!

Her gün daha çok içine çekildiğimiz bir çatışma ve şiddetin ortasındayız. Ne kayıplarımız için yas tutabiliyor ne de aklıselim bir değerlendirme yapabiliyoruz. Oysa, farklılıklarımızın yanında ortak değerlerimizi hatırlamak, ortak huzurumuz için bir arada daha güçlü ses çıkarmak elimizde.

Barışın inşa edilebilmesi için, Meclisi göreve çağırdık ama sivil toplum örgütleri olarak biz de siyasiler kadar sorumluyuz. Dilimizi her türlü şiddetten arındırmakla sorumluyuz. Düşmanlığı değil, barış iklimini beslemekle sorumluyuz. Ayrışmak yerine diyalogu sahiplenirsek, bir arada ve barış içinde nasıl yaşayacağımızı konuşmaya da başlayabiliriz. Temsil ettiğimiz kesimlerin ortak gelecek talebini de ancak böyle dile getiririz.

Sivil toplum olarak, sahip olduğumuz gücün farkına varalım.
Dilimiz, duruşumuz ve tavrımızla çatışma yerine barışı çoğaltalım.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN