Seçimler Güvenli Geçsin, Meclis Sonuçları Sahiplensin!

1 Kasım günü bir seçimi daha geride bırakacağız. 7 Haziran seçimlerinden bu yana yaşadığımız kayıpların ve çatışmalı ortamın sona ermesi ve demokratikleşme hedefiyle kurumsal reformların başlatılması için; sandıktan çıkacak sonuçlar doğrultusunda yeni bir hükümetin hızlı bir biçimde kurulması şarttır.

Ancak, yeni hükümet kurulduğunda meşruiyetinin sağlam olması için 1 Kasım seçimlerinin adil ve özgür olması, hiçbir şaibeye yer bırakmadan tamamlanması, vatandaşların güven içinde oy vermelerini sağlayacak koşulların sağlanması gereklidir. Seçim güvenliğinin sağlanması tüm siyasi partilerin ve ilgili yetkililerin sorumluluğudur.

Seçim sonrasında kurulacak hükümetin önündeki en önemli gündem maddelerinden biri çatışmanın durdurulması için müzakerelerin yeniden başlatılması olmalıdır.  Şeffaf ve kapsayıcı bir müzakere sürecinin yürütülmesinin ana adresi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Denge ve Denetleme Ağı olarak önümüzdeki dönemde kapsayıcı ve şeffaf bir müzakere sürecinin Meclis tarafından yürütülmesine destek vereceğiz.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN