Başka Bir Anayasa Mümkün: Gücü Denge Denetlemeden, İmzası Hepimizden!

Gündemde yine anayasa var. Seçimlerin hemen ardından siyasi partilerin yaptıkları açıklamalar da bunu gösteriyor. Peki vatandaşlar olarak biz nasıl bir anayasa istiyoruz? Kendi görüş ve önerilerimizin anayasada yer alması için nasıl bir yol izlenmesini bekliyoruz?

Denge ve Denetleme Ağı olarak, bir araya geldiğimiz ilk günden bu yana, katılımcı ve müzakereci demokrasiyi hayata geçirecek yeni bir anayasa yapılması için çalışıyor; bu anayasanın ruhunu ve gücünü denge denetleme sistemi ve mekanizmalarından alması gerektiğini dile getiriyoruz. Bu amaçla, sadece üyelerimiz değil, farklı illerden 200 sivil toplum örgütü ile birlikte, katılımcı ve kapsayıcı bir anayasayı nasıl yazacağımızı konuştuk; çıkardığımız yol haritasına, buradan ulaşabilirsiniz.

Geçen dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu tarafından yürütülen görüş alma sürecinin kapsamının genişletilmesi ve anayasanın tüm farklı toplumsal kesimlerin görüşlerine açılması önemlidir.

Çünkü bu mümkündür.  

Hükümet sistemi ne olursa olsun, ruhunu ve gücünü denge denetlemeden alan, vatandaşların nihai karar vericiler olduğu bir anayasa mümkündür.

Anayasanın etkin katılımcı süreçler sonucunda, güçlü ve geniş bir toplumsal uzlaşmayla yazılması mümkündür.

Böylece, temel hakları ve toplumsal barışı garanti altına alan istikrarlı kurumların varlığına güvenebiliriz.

Böylece, hak ve özgürlüklerimizin garanti altına alındığından emin olabiliriz.

Böylece, daha demokratik bir ülkede huzur ve refah içinde yaşayabiliriz.

Önümüzdeki yasama dönemi boyunca, vatandaşın yazım sürecine katıldığı; denge denetleme ile güçlendirilmiş, güçler ayrılığına dayalı bir bir anayasanın mümkün olduğunu söyleyeceğiz ve Meclisten talep edeceğiz.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN