Televizyon ve Radyolara Sesleniyoruz: Adaylara Eşit Fırsat Tanıyın!

24 Haziran’da iki önemli seçim birden gerçekleşecek. Hem cumhurbaşkanını seçerek yürütme organını hem de milletvekillerini seçerek yasama organını belirleyeceğiz. Bu önemli kararları vermeden önce, seçim yarışına katılan tüm parti ve adayların performanslarını izlemek, proje ve vaatlerini dinlemek hakkımız. Çünkü vatandaşlar olarak, adayları ne kadar dinleme ve tanıma fırsatımız olursa, oylarımızı o kadar bilinçli kullanmış oluruz. Bu noktada görsel medyaya düşen sorumluluğun farkında olarak, televizyon ve radio kanallarını, tüm adaylara eşit fırsat tanımaya çağırıyoruz.

Özgür, eşit ve adil seçimler, demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarındandır. Seçimlerin adil ve eşit şartlarda gerçekleştiğinden bahsedebilmek için ise, tüm tarafların eşit propaganda imkanlarına sahip olması gerekir. Seçimlere giren adaylar, seçmene kendilerini daha iyi tanıtmak için propaganda yaparlar. Biz de bu sayede, tüm adayların söylemlerini karşılaştırıp değerlendirir ve kendimize göre en doğru kararı veririz. Yarışmaya katılan tüm tarafların, seslerini vatandaşa eşit şekilde duyurma hakları vardır.

Televizyon ve radyolar, internetin sunduğu olanaklarla etki alanı büyüyen yeni medyanın yanında, adayların mesajlarını iletebilmeleri için hala en önemli araçlardır. UNESCO’nun 2017 yılında yayınladığı bir araştırmaya göre, Türkiye’de yaşayan ortalama bir vatandaş, günde altı saate yakın vaktini TV başında geçirmektedir. Diğer yandan seçim takvimi, yeni sisteme dair yeterli bilgilenmeye olanak verecek bir geniş zaman imkanı sunmamaktadır. 24 Haziran Seçimleri için kampanya süresi bir aydan az olduğundan, adayların bütün illeri gezebilmeleri ve vatandaşlarla bir araya gelebilmeleri de zor görünmektedir. Bütün bunlar, medyanın, adayların kendilerini tanıtabilmeleri açısından her zamankinden daha çok önem arz ettiğini ortaya koymaktadır. Öyle ki, bu kısa sürede her adayın medyaya erişimi eşit ve adil olarak sağlanmazsa, bazı adaylar seçim yarışında adaletsiz biçimde geride kalmış olacaklardır.

Demokratik bir toplumda medyanın üstlendiği görev, aslında bir kamu hizmeti sunma görevidir. Çünkü medya, hükümeti, siyasi partileri ya da kamu kurumlarını biz vatandaşlar adına denetleme yetkisini elinde bulundurur; kamu kaynağı ve gücünün bizlerin yararına kullanılıp kullanılmadığını ölçebilmemizi sağlar. Medyanın denge denetleme sistemindeki bu önemli rolü, seçimlerden önceki kampanya dönemlerinde daha da vazgeçilmez hale gelir. Çünkü bu süreçte medya bizzat, adaylara propaganda haklarını kullanmaları için fırsat veren konumundadır. Yani seçim propagandaları yapılırken taraflar arasında eşitlik ve hakkaniyeti gözetmekle ilgili doğrudan sorumludur. Medyanın bu sorumluluğun bir gereği olarak fırsat eşitliğini sağlayabilmesi için tüm adaylara eşit mesafede durması gereklidir. Öte yandan, aynı biçimde adayların da medyaya eşit yakınlıkta pozisyon almaları önemlidir.

Seçmenler, aday ve partileri ne kadar dinleme fırsatı bulursa, oylarını da o kadar bilinçli şekilde kullanırlar. Denge ve Denetleme Ağı olarak biz bu anlayış doğrultusunda, 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden önce yaptığımız çağrıyı yineliyor ve “adil, tarafsız, eşit” bir propaganda ortamının sağlanması için bütün televizyon ve radyo kanallarını, aşağıdaki adımları gönüllü biçimde atarak, adaylara eşit fırsat tanımaya çağırıyoruz:

  • Seçim süreci boyunca, 24 Haziran’da gerçekleşecek milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin farkını vurgulayın. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dair haberleri bu konuda bir bilinç oluşması için mümkün olduğunca ayrıştırmaya çalışın.
  • Kampanya süresince, yaptığınız haberlerde ve programlarda, tüm aday ve partilere eşit zaman ayırın, eşit fırsat tanıyın.
  • Bütün aday ve partilere, eşit kampanya reklamı imkanı sağlayın.
  • Eğer bir aday ya da partiye ücretsiz yayın süresi fırsatı tanıyorsanız, diğer adaylara da tanıyın.
  • Kampanya süresince, aday ve partilerin temel konular hakkındaki duruş ve fikirlerin  yaptığınız yayınlar aracılığıyla paylaşarak, seçmenlerin bilgilenmelerini sağlayın.
  • Eşitliği sağladığınızı göstermek adına, siyasi aktörlere hangi programlarda yer verildiğinin, bu programların sürelerinin ve yayın saatlerinin, ücretsiz yayın süresi fırsatı tanındıysa, bu sürelerin ve adaylara ilişkin yayınladığınız reklamların sürelerinin bilgilerini paylaşın.

[1] DDA-PolitikaBelgesi-No14

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN