Seçimler Bitti, Şimdi Eylem Zamanı: Siyasi Partiler, Ortak Denge Denetleme Vaatlerini Acilen Hayata Geçirmeli

24 Haziran seçimleriyle vatandaştan görev ve yetki devralan tüm siyasiler, Türkiye’nin acil sorunlarını çözebilmek adına, bildirgelerinde ortaklaştıkları dört alanda (güçlü meclis, tarafsız ve bağımsız yargı, güçlendirilmiş yerel yönetimler ve iyi yönetişim) ivedi ve somut reform adımları atmalı. Biz de Denge ve Denetleme Ağı olarak, müzakere ve katılımla taçlanmasını umduğumuz reform süreçlerinin, 271 üyemiz ve seçimde yüksek bir katılıma imza atmış vatandaşlar adına takipçisi olacağız.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinin yapıldığı 24 Haziran tarihi geride kaldı. Seçimlerde yarışan yedi siyasi partiden beşi, (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP) parlamentoda temsil edilme hakkı kazanırken, AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı seçildi. Denge ve Denetleme Ağı olarak yarışan tüm parti ve adayları kutluyor, yüzde 87,5 gibi oldukça yüksek bir katılım oranına erişilmesini borçlu olduğumuz tüm vatandaşlarımıza ise, özellikle teşekkür ediyoruz.

Ekonomi, eğitim, sağlık, insan, çocuk ve hayvan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, hukukun üstünlüğü gibi pek çok hayati alanda Türkiye’nin tüm siyasi aktörler tarafından dile getirilen ve uzun zamandır hayata geçmeyi bekleyen acil bir reform gündemi bulunuyor. 24 Haziran seçimleri, bu alanlarda sorunlarımıza ortak ve yapıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli imkan ve fırsatı yarattı. Hali hazırda yeni bir hükümet sistemine de geçilmişken, yasama ve yürütmenin temsilcileri, seçim öncesi bildirgelerinde ortaklaştıkları, denge denetleme açısından hayati değerde dört ortak alanda bir arada çözüm üretebilmek için vakit kaybetmeden harekete geçmeli. Çünkü, acil ve ortak sorunlarımıza katılımcı demokrasiyle çözüm bulabilmenin yolunun, sağlıklı işleyen denge denetleme mekanizmalarının mevcudiyetine bağlı olduğunu biliyoruz.

Seçim sonrası dört sıcak gündem

Bu çağrıyı yaparken, 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adayı çıkaran parti ve adayların seçim bildirgelerini, denge denetlemenin dokuz ölçütüne göre tarafsız bir bakış  açısıyla incelediğimizde tespit ettiğimiz dört ortak alanı referans alıyoruz.[i] Tamamı denge denetlemeyi merkez alan bu ortak noktalarda[ii], siyasi partilerin güçlü meclis, bağımsız ve tarafsız yargı, güçlü yerel yönetimler ve iyi yönetişim tanımları birbirinden farklıydı. Bu kavramların denge denetleme açısından önemi ve anlamlarını da dile getirme ihtiyacı duyuyoruz:

  • Güçlü ve etkin meclis diyerek, farklı kesimlerin sesi olan, hesap vermede sorumlu, yasama sürecinde uzlaşmacı ve yürütmeyi denetlerken tam yetkili bir meclis yapısını ortaya koyduk. Böyle bir mecliste temsilciler doğrudan seçmene karşı sorumlu, yasa yapım süreçleri katılımcı, yasama ve denetim süreçleri açık ve şeffaftır.
  • Bağımsız ve tarafsız yargı derken, yürütmenin olası tesirinden bağımsız, hukuku uygularken tarafsız, insan haklarını gözeten, çoğulcu bir yargı ortaya koyduk. Böylece hakimler karar verirken bağımsız, yargılarken adil ve denetlemeye açık olabilir.
  • Güçlü yerel yönetim ile yetkileri artmış, merkezi yönetimin gücünü dengeleyen, denetlenmeye açık bir yerel yönetim yapısını ifade ettik. Dahası, vatandaşa yakın ve onunla birlikte yöneten yerel yönetimlerin güçlü yapıda olacağını dile getirdik.
  • İyi yönetişim ile, eşit, adil, şeffaf ve hesap veren yönetim anlayışını ortaya koyduk. Bu ilkelere göre hareket eden bir yönetimde gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığı açık kurallarla bellidir. Yürütme otoritesini kullanırken, hesap vereceği bilinciyle hareket eder. Adil ve eşit davranan, vatandaşları sürece katarak strateji üreten ve hesap vereceğini bilerek çalışan bir yönetime güven artar.

Denge ve Denetleme Ağı olarak siyasi partilere bu başlıkların denge denetleme açısından karşılıklarının ne olduğunu anımsatırken, onları bu vaatleri, katılımcı demokrasi ve denge denetleme ilkelerinin yanı sıra, uluslararası standartlar ve taraf olunan uluslararası sözleşmelerin ufkundan şaşmadan hayata geçirmeye davet ediyoruz.

Bu ortaklıkların, seçimin kazanan tüm siyasi parti ve adaylarının, en ivedi reform gündemi olması gerekiyor; nitekim her bir başlıkla yapılması gereken çok iş var. Bizler de, 271 sivil toplum örgütünün ortak sesi olarak, bir sonraki seçime kadar bu vaatlerin ne ölçüde yerine getirildiğinin takipçisi olacak ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN