Yeni sistemin ilk Meclisine denge denetleme selamı: VAATLERİ HATIRLAYIN, BİR ARADA ÇALIŞIN

Yeni dönemin ilk Meclisi, anayasadan aldığı yasa yapma gücü ve yetkisini, diyalog, müzakere ve uzlaşma kültürünü işleterek tüm kapasitesiyle kullanmalı.

Yeni hükümet sisteminin ilk Meclisi, 1 Ekim tarihi itibariyle açılıyor. 258 üyeli Denge ve Denetleme Ağı olarak, seçilmiş milletvekillerimize yeni yasama yılında başarılar diliyoruz. Yeni hükümet sistemi, Meclis üzerindeki yük ve sorumlulukları artırdı. Artık hükümet, yasama organı içinden çıkmıyor; yürütme erkinin merkezi olan cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Yasama ve yürütmenin bu şekilde ayrılması, Meclisi, hayatlarımızı doğrudan etkileyen yasaların yapımı ve yürütmenin denetimi konularında en yetkili merci haline getiriyor. Bu yasama yılı için, Mecliste grubu bulunan partilerin, seçimden önce ortaklaştıkları, demokratikleşme ile denge ve denetleme açısından hayati dört ortak vaadi* vardı; bunları yeniden hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz:

  • Güçlü ve etkin Meclis: Farklı kesimlerin sesi olan, hesap vermede sorumlu, yasama sürecinde etkin, şeffaf, uzlaşmacı ve yürütmeyi denetlerken tam yetkili bir Meclis.
  • Bağımsız ve tarafsız yargı: Kurumsal olarak bağımsız, hukuku uygularken tarafsız, taraf olunan uluslararası sözleşmeleri ve insan haklarını gözeten, çoğulcu bir yargı.
  • Güçlü yerel yönetimler: Yetkileri artmış, merkezi yönetimin gücünü dengeleyen, denetlenmeye açık,şeffaf, katılımcı bir yerel yönetim yapısı.
  • İyi yönetişim: Eşit, adil, şeffaf, hesap veren ve katılımcı yönetim anlayışını yansıtan bir idari yapı. Her şeyden önce, Mecliste grubu bulunan partilerin bu reform vaatlerini kamuoyunun gözü önünde tartışarak, katılımcı ve müzakereci bir süreçle hayata geçirmelerini bekliyoruz.

Ayrıca, bu yasama yılı boyunca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin işleyişini belirleyecek yasaların yanı sıra, eğitimden sağlığa, insan haklarından ekonomiye, toplum olarak ihtiyaç duyduğumuz birçok alanda yaşamsal düzenlemeler gündeme gelecek.

Bu nedenle yeni dönemin ilk Meclisi, anayasadan aldığı yasa yapma gücü ve yetkisini, diyalog, müzakere ve uzlaşma kültürünü işleterek tüm kapasitesiyle kullanmalı. Hayatımızı doğrudan etkileyecek tüm düzenlemelerin, sivil toplum ve vatandaşlar dinlenerek, katılımla yapılması, demokrasinin gereği ve bizim de talebimiz.

Yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte gündeme gelecek olan içtüzük değişikliği, Meclisi oluşturan partilerin seçimlerden önce verdikleri sözlere ve toplumun taleplerine ne ölçüde duyarlı olduklarını gösteren en önemli adımların da ilki olacak.

Bu vesileyle, takipte kalmayı sürdüreceğimizi belirtiyor, tüm karar alma süreçlerinde bir arada çalışma irademizi yineliyoruz.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN