SEÇİMLER BİTTİ: ŞİMDİ YEREL YÖNETİMLERDE REFORM ZAMANI

Seçim sonuçları, güçlü bir denge denetleme talebine işaret ediyor. Yeni dönem, yerindenlik ilkesi üzerine kurulu bir yerel yönetimler reformu başta olmak üzere, siyasi ve ekonomik reformlar için iyi değerlendirilmeli.

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktı. Vatandaşlar olarak, yüzde 84,6 gibi yüksek bir katılım oranıyla yerel demokrasiye sahip çıktık, irademizi sandığa yansıttık. Anayasanın öngördüğü özgür ve adil bir seçim için gerekli iklimden bahsetmenin güç olduğu zor ve çekişmeli bir seçim sürecinin sonunda, 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe, 32 bin 105 mahalle ve 18 bin 306 köyde yeni mahalli idareler belirlendi.

Öncelikle, tüm siyasileri ve vatandaşları, sandıktan çıkan sonuca saygı duymaya; kutuplaşmadan uzak, ayrıştırıcı değil, birleştirici bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Sonuçları, güçlü bir denge denetleme talebi, siyasi ve ekonomik reform ihtiyacının beyanı olarak yorumluyoruz. En yakın seçim tarihi dört yıldan fazla bir süreyi işaret ederken, bu dönemi, uzun zamandır ertelenen reform gündemine geri dönmek için fırsat olarak görmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Ülke olarak en acil reform başlıklarımızdan biri de yerel yönetimler. Nitekim seçimlerden önce yaptığımız çağrıda da, ağ olarak bir araya geldiğimiz günden bu yana savunduğumuz güçlü yerel yönetimleri ve yerinden yönetim ilkesini anımsatmıştık.* Türkiye’nin son yıllarda içinde bulunduğu merkezileşme eğiliminin tersine çevrilmesi, yerel yönetimlerin olgun demokrasilerde olduğu gibi güçlendirilmesi için, seçim sonrası dönemi bir olanak olarak görüyor, sesleniyoruz:

  • Seçilenler kendilerini kanıtlamalı, verdikleri sözlerde durmalı, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve vatandaş odaklı bir yerel yönetim anlayışını hayata geçirmeli.
  • Kesin olmayan sonuçlara göre, 81 ilin yalnız dördünde kadın adaylar belediye başkanı seçildi. Bu durumu bertaraf edecek, kadınların yerel yönetimlere etkin katılımını sağlayacak yerel politikalar geliştirilmeli.
  • Merkezi idare ve TBMM, yerel iradeyi tanımalı ve teşvik etmeli; yerinden yönetim ilkelerine uygun, çağdaş, katılımcı bir yerel yönetim rejimi için reform süreci başlatılmalı.
  • Bu seçimde birçok il ve ilçede, belediye başkanlığı ile yerel meclisleri farklı siyasi çoğunluklar kazandı. Bu durumu, demokrasi ve bir arada yaşam için fırsat olarak görmeliyiz. Farklı siyasal çoğunluklar, ortak çıkarlarımız için birlikte çalışmayı öğrenmeli.
  • Medya, özellikle de kamu yayıncılığı için tarafsızlık, çok seslilik, tüm adaylara eşit fırsat tanıma ilkelerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Medya kuruluşları, demokratik rejimlerdeki rollerini ve işlevlerini, vatandaşlara karşı sorumluluklarını anımsamalı.
  • Sivil toplum, demokrasi talebini örgütlemek, yeni yerel yönetimleri katılımcı ve hesap verebilir kılmak, kutuplaşmayı aşarak bir arada yaşama kültürünü besleyecek alanlar açmak için bu dönemi iyi değerlendirmeli.
  • Vatandaşlar için ise önümüzdeki dönem, demokrasinin seçimler kadar yönetime katılım da olduğunu tecrübe etme zamanı. Seçtiğimiz yerel yönetimlerin güçlü olmasını sağlamak, en çok bizlere düşecek.

269 örgütün gücünü birleştiren, Türkiye’nin en çoğulcu ve geniş sivil toplum platformu olarak, reform sürecine katkı sunmak için önerilerimizi dile getirmeye devam edecek, verilen sözlerin takipçisi olacağız.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN