DDA olarak İstanbul Sözleşmesi konusunda tarafız!

Kadına yönelik şiddeti ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bitirmeyi öngören İstanbul Sözleşmesi; toplumsal cinsiyete duyarlı, kapsayıcı ve bütüncül politikalar ve sürekli denetim mekanizmaları aracılığıyla kadınları her türlü şiddete karşı korumayı, kadına karşı şiddeti ve
aile içindeki tüm bireylere yönelebilecek olan şiddeti önlemeyi hedefliyor.

Kadınlara yönelik eril şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulması adına İstanbul Sözleşmesi gereklilik ve yükümlülüklerinin uygulanması gerektiği konusunda DDA olarak taraf olduğumuzun bir kez daha altını çizmek isteriz.

Bu kapsamda;

  • 6284 sayılı kanunun koşulsuz ve tam uygulanmasını,
  • Etkin kovuşturma ve ceza sisteminin sağlanmasını,
  • Önleyici tedbirler aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin topluma yayılmasını,
  • Kadınların güçlendirilmesini talep ediyoruz!

Bu süreçte ise, aile içi şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulması için çabalayan sivil toplumun sesini duymanın önemli olduğunu vurguluyoruz!

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN