Cumhurbaşkanı Seçim Kampanyasının Finansmanı: Adiliyet, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Raporu

Adayların yalnızca vatandaşlardan bağış alabildiği "10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri" için yapılan kampanyaların finansmanına ilişkin hazırlanan bu çalışma, Prof. Ömer Faruk Gençkaya tarafından kaleme alındı.

Çalışmada, seçim yarışının eşit, çoğulcu ve adil ilkelere göre nasıl yürütüleceği uluslararası ilkeler ışığında belirtilmekte; 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun bu ilkelerle ne derece örtüştüğünün tespiti yapılmakta ve mevcut mevzuatın iyileştirilmesine yönelik öneriler ele alınmaktadır.

6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun iyileştirilmesine önemli katkı sağlayacağını umduğumuz bu çalışmayı inceleyerek, seçim kampanyalarının şeffaf finansmanına dair iyi uygulamalar ve uluslararası standartlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN