Aramızda Paranın Lafı Olsun: 10 Adımda Seçimlerin Şeffaf Finansmanı

Ülkemizi yöneten kadrolar siyasi partilerin içinden çıkıyor. Geleceğimizi şekillendiren birçok karar, siyasi partiler tarafından alınıyor. İşte bu nedenle, siyasi partiler demokratik toplumları ayakta tutan kurumlar.

Siyasi partilerin, seçim kampanyalarını yürütebilmeleri, seçim dönemlerinde vaatlerini anlatabilmeleri; hepimizin ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak politikaları üretebilmeleri için mali kaynaklara gereksinimleri var. Bu kaynakların nereden geldiğini, nerelere ve ne şekilde harcandığını bilmek; yani şeffaflık talep etmek, vatandaşlar olarak görev ve sorumluluğumuz.

Seçim dönemlerinde oylarımıza talip olan bir aday ya da siyasi parti; seçim bütçesini kimlerden ve nerelerden sağladığını açıkladığında; seçmenler, siyasi parti ve adayın kampanyalara kaynak sağlayan herhangi bir kişi ya da grubun önceliklerini değil; vatandaşlar olarak bizlerin talep ve gereksinimlerini temel aldıklarını görebilecektir!

Aday ve siyasi partilerin, seçim dönemlerinde şeffaf davranmaları, kendilerinin seçimlerden sonra da aynı şekilde davranacaklarına dair güvenimizi artırır. Şeffaflık aynı zamanda tüm adayların adil, eşit ve demokratik koşullar altında yarışmasını sağlar.

Seçildiğinizde, kamu çıkarlarını gözeteceğinize; herkes için adalet, herkes için eşitlik ilkelerini, her şeyin üzerinde tutacağınıza inanıyoruz.

2015 Genel Seçimleri yaklaşırken, Denge ve Denetleme Ağı olarak, siyasi partileri, seçim kampanyalarının finansmanını şeffaflaştırmaları için aşağıdaki 10 adımı gönüllü olarak uygulamaya çağırıyoruz:

* Partinizin aldığı nakdi bağışları, ayni yardımları ve kampanya harcamalarını kamuoyu ile paylaşmak için seçim kampanyalarının resmi olarak başladığı gün,internet sitesi oluşturun.

* Seçim takviminin başlangıç tarihi itibariyle siyasi partinizin mali kaynaklarını, bağışçılarınızın kimler olduğunu ve bağış miktarlarını günlük olarak internet sitenizde paylaşın. 48 saatte bir, bu verileri güncelleyerek, kampanyanın son gününe kadar toplam bağış miktarını kamuoyuyu ile paylaşın.

* Seçim takviminin başlangıç tarihi itibariyle siyasi partinizin kampanya harcamalarının bilançosunu spesifik olarak (harcama kalemleri, harcama miktarları, harcama yapılan kurumlar, uzmanlar ve çalışanlar olarak) her gün internet sitenizde paylaşın. 48 saatte bir bu verileri güncelleyerek,kampanyanın son gününe kadar toplam harcama miktar ve kalemlerini kamuoyuyu ile paylaşın.

* İsimsiz, sahte isimle veya başkası adına bağış yapılamayacağı konusunda bir ilke belirleyip, denetimini yapın.
İnternet siteniz vatandaşların soru sorabileceği ve bilgi talep edebilecekleri bir formatta olsun. Sorulara ve bilgi taleplerine 48 saat içinde cevap verin, bunları internet sitenizde yayınlayın.

* Kampanyanız süresince merkezi ve yerel idarelerin mali kaynaklarını kampanyalarınızda kullanmayın, ihlaller durumunda caydırıcı yaptırımlaruygulayın.

* Partinizin milletvekili adaylarının mal varlıklarını internet sitenizde paylaşın.

* Seçim hesaplarıyla yapılan harcamaların denetiminin, bağımsız ve etkin bir denetim organ tarafından kayda alınmasını sağlayın. Herhangi bir ihlalle karşılaşıldığı zaman, caydırıcı yaptırımlar uygulayın.

* Seçim kampanyalarının finansmanına dair belirlediğiniz ilkelerin ihlal edilmesi durumunda, oluşturulan bir etik kurul tarafından anında müdahale edilmesini sağlayın ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirerek denetim sonuçlarını internet sitenizde paylaşın.

* Seçim sonuçlarının ilan edilmesinden sonra siyasi partinizin seçim bilançosunu(toplam bağış miktarı, toplam harcamalar, harcama kalemleri olarak) internet sitenizde paylaşın.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN