İletişim İlkelerimiz

Bizler; Türkiye’nin dört bir yanında, farklı alanlarda faaliyet gösteren 300’e yakın sivil toplum örgütü olarak, on binlerce destekçimizle birlikte çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için mücadele ediyoruz. Hepimiz özgürlük, eşitlik, istikrar, adalet, refah ve barışın garanti altına alınması için sağlıklı işleyen bir denge ve denetleme sisteminin şart olduğuna inanıyor ve bunun için çabalıyoruz.  

Bu kapsamda yürüttüğümüz iletişim çalışmalarına ilişkin altını çizmek istediğimiz hususları sizlerle paylaşmak istiyoruz:  

• Tüm iletişim çalışmalarımızda DDA’nın kurumsal metinlerini esas alarak, iletişim çalışmalarımızı İletişim Grubumuzun desteğiyle, DDA İletişim Ekibimizle yürütürüz.
• Hiçbir gerekçeyle kuruluşumuzda belirlediğimiz İlke ve Değerlerimizin ve Deklarasyonumuzda ifade ettiğimiz hedeflerin dışında hareket etmeyiz. Daha fazla dikkat çekmek, güncel iklime uygun davranmak ya da herhangi bir gücün olası baskısını bertaraf etmek adına ilkelerimizden ödün vermeyiz.
• Katılımcılarımızın, üyelerimizin, çalışanlarımızın kullandığı ifadeler DDA’nın ve üyelerinin görüşlerini yansıtmayabilir.
• Denge ve denetlemenin güçlenmesine katkı sunacağını düşündüğümüz gelişmeleri duyurabilir, bu konularda görüş açıklayabiliriz.
• Çalışma alanlarımıza giren konularla ilgili görüşlerimizi iletişim kanallarımız aracılığıyla paylaşabiliriz.  
• Ağımızı veya ağımız üzerinden bir kişiyi ya da toplumun bir kesimini hedef gösteren paylaşım ve yorumlara direkt yanıt vermemeyi tercih ederiz. Böylesi paylaşımların yoğunlaşması halinde İletişim Grubumuzun onayı ve Kriz Yönetimi Rehberimizin belirlediği çerçevede girişimlerde bulunuruz.
• Toplumsal kutuplaşmayı arttırabilecek veya toplumsal barışa zarar verebilecek konularda hassas davranırız. Bu gibi konularda değerlendirme yapmak için ağ içinde ortaklaşma sağlamayı hedefleriz. Ortaklaşma sağlanamadığı takdirde değerlendirme yapmamayı tercih ederiz.

İletişim çalışmalarımızda esas aldığımız temel ilkeleri de tüm ayrıntılarıyla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz:  

• Tarafsız, ortaklaştırıcı ve olumlu bir dil kullanmak.
• Tüm siyasi parti ve görüşlere; tüm birey, topluluk, organizasyon, kurum ve kuruluşlara eşit mesafede durmak.
• Toplumun tüm farklı kesimlerinin hassasiyetlerini gözetmek.
• Ayrımcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı, militarist, cinsiyetçi, şiddeti öven, şiddete teşvik eden, kin ve düşmanlığa teşvik eden, linç kültürünü besleyen, insan haklarını ihlal eden ifade yorum ve görsellerden uzak durmak. Bunlardan herhangi birini yeniden inşa edebilecek yaklaşımların farkındalığıyla üretmek.
• İnsan, hayvan ve çevre haklarını, cinsiyet eşitliğini gözeterek üretim yapmak.
• Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılmasına katkı sunan dil ve görsel kullanmak.
• İfade özgürlüğüne saygı duymak; hukuki hakları ihlal etmeyen her türlü̈ ifadeyi hoşgörüyle karşılamak.
• Demokrasinin temel değerlerini ve hukukun üstünlüğünü gözetmek.
• Fikri mülkiyet haklarına saygı duymak.
• Doğru, tutarlı, kesin olmayan bilgiyi paylaşmamak.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN