İlke ve Değerlerimiz

- Farklılıklarla bir arada olmak, çeşitliliği zenginlik olarak benimsemek
- Tüm siyasi parti ve görüşlere aynı yakınlıkta kalmak
- Tarafsız bir yaklaşım taşımak
- DDA üyelerinin kendi uzmanlık alanlarına girmeden, yalnız denge denetleme sistemi ve perspektifi içinde kalarak çalışmalar yürütmek
- Öneriler sunarak çözüm üretmek
- “Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz” yaklaşımı içinde ortak savunuculuk alanları geliştirmek
- Ortaklaştırıcı, olumlu, ayrımcı olmayan bir dil kullanmak
- Faaliyetler, karar alma süreçleri ve para kaynakları da dahil olmak üzere, bütün çalışmalarda şeffaflığı esas almak

İlke ve Değerlerimiz metnini indirin >

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN