Genel Kurul ve Üyelerimiz

Denge ve Denetleme Ağı (DDA), olarak tüm çalışmalarımızda, çeşitli görüşlerden kişi ve kurumları bir araya getiriyor; diyalog oluşmasını teşvik ediyor; kapsamlı ve yapıcı tartışmalarla bilgi paylaşımı yapmayı gözetiyoruz.

Tüm üyelerimiz, yılda bir kere toplanarak genel stratejimizi ve çalışma programımızı belirliyor; tüm kararları uzlaşı içinde ve birlikte alıyor. Yapımız, tek bir karar mekanizması üzerinden değil; sorumlulukların paylaşıldığı ve aktörlerin birbirini denetlediği bir sistem üzerinden işliyor.

Ağ üyeleri: DDA’nın kurumsal üyesi olan sivil toplum örgütlerinden oluşur. Üyeler, stratejik planların hazırlanmasına, siyasi gelişmeler doğrultusunda Ağın duruşu ve politika önerilerinin belirlenmesine katkı verirler.

Genel Kurul: Denge ve Denetleme Ağı’na üye tüm kurumlardan oluşur. Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun merkez olmak üzere tüm Türkiye’den gelen kurumsal üyelerin ağ genel kurulu oluşturur. Ağ üyesi her STK, ağda her reform grubunda bir kişiyle temsil edilebilir. Her üye en az üç kontak kişisiyle ağda yer alır. Her ağ üyesinin eşit sorumlulukları vardır ve bu sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır. Ağ üyesi STK, dilerse temsilcilerinden birini profesyonel çalışan kadrosundan seçebilir.

Ağın yapısına ilişkin daha fazlasını öğrenmek için Yapı Metnimizi inceleyebilirsiniz.

Ağ üyelerini görüntülemek için tıklayın >

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN