Deklarasyonumuz

Farklılıklarımızla birlikte özgürce yaşadığımız, haklarımızın güvence altında olduğu, adaletin eşit dağıtıldığı, yönetimin bize hesap verdiği bir Türkiye için, denge ve denetleme şart!

- Yasalar halkın talep ve gereksinimlerini temel almalı
- Yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrı ve bağımsız olmalı
- Yasama, yürütme ve yargının hiçbiri diğerinden daha güçlü olmamalı
- Halk ve sivil toplum örgütleri, karar verme süreçlerine etkin bir şekilde katılmalı ve yönetimden hesap sormalı
- Siyasi partiler, kendi içlerinde demokratik olmalı ve siyasete katılımı özendirmeli
- Temsiliyeti sağlayacak bir seçim sistemi olmalı

Güçlü bir denge ve denetleme sistemi ile evrensel hak ve özgürlüklerin garanti altına alınmasını istiyoruz.

Güçlü bir denge ve denetleme sistemi olduğunda,

- Toplumsal adaletin sağlandığı, yönetimin hesap verdiği hak ve özgürlüklerin garanti altına alındığı çoğulcu bir Türkiye’de yaşayacağız
- Yürütmenin uygulamalarının insan haklarına uygunluğunu denetleyen bir meclisimiz olacak
- Meclis ve yürütmenin uygulama ve kararlarının evrensel hak ve özgürlüklere aykırı olmasını engelleyecek bağımsız ve tarafsız bir yargıya sahip olacağız
- Bağımsız ve tarafsız bir yargı ile daha adil bir Türkiye’de yaşayacağız
- Yurttaşlar ve sivil toplum örgütleri olarak karar verme süreçlerine etkin bir şekilde katılıp, yürütmeden hesap sorabileceğiz
- Demokratik siyasi partiler aracılığıyla farklı görüşlerimizi özgürce seslendirerek kararların katılımcı bir şekilde alınmasını sağlayacağız
- Temsiliyeti sağlayan bir seçim sistemi ile yasalarımız bir gruba değil, hepimize hizmet edecek.

İndirmek için tıklayınız.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN