İPM - İstanbul Politikalar Merkezi

 

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), Sabancı Üniversitesi’ne bağlı bir enstitü olarak, ağ sekretaryasına personel desteği verir. İPM personeli ağ projeleri/çalışmaları kapsamında ilgili birimlerin kararı ile işe alınır.
İPM temsilcisi uzmanlık desteği sağlayarak Koordinasyon Grubu’nda da bir daimi üye bulundurur.

İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren bir politika araştırma kuruluşudur. İPM araştırma çalışmalarını altı ana başlık altında yürütmektedir:

• İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi

• İklim Değişikliği

• Demokratikleşme ve Kurumsal Reform

• SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi

• Kentleşme ve Yerel Yönetişim

• Çatışma Çözümü, Arabuluculuk ve Birlikte Yaşam

2001 yılından bu yana İPM, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda tarafsız analiz ve yenilikçi politika önerilerinde bulunmaktadır.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN