2017 - 2019 Faaliyet Raporumuz

Birlikte büyüdük, Türkiye’ye model olduk

• 2014 yılına 117 üye ile yola çıkan ağımız, iki yıl içinde bu sayıyı yüzde 100’ün üzerine çıkararak 288 örgütün sesi haline geldi.
• Ülke çapında yaklaşık olarak 400 sivil toplum örgütü ile iletişim halindeyiz.
• Ordu ve Van, bölge merkezlerimiz arasına katıldı.
• Saha ziyaretleri hız kazandı. 2017-2019 döneminde 20 ilde yaklaşık 600 paydaş ile görüşüldü. 150 üye ile bir araya geldik. DDA ülke çapında binlerce destekçiye ulaştı.
• İl koordinatörleri görev ve sorumluluklarını belirleyerek, yapı belgesinde yerlerini aldılar. 14 ilden 26 il koordinatörü bölgelerinde
üye kazandırma ve savunuculuk çalışmaları yürütmeye başladı.
• Aktif vatandaşlık eğitimleri kapsamında ağın çoğulcu ve yenilikçi yapısının da en iyi yansıtan yöntem olarak masa oyunu tasarlandı. Denge ve denetleme atölyesi için modül hazırlandı.

Doğru, güvenilir ve tarafsız bilgi kaynağı olarak öneriler geliştirdik

• Denge ve denetleme alanında 14 çağrı metni, yedi politika belgesi ve 10 analiz raporu yayınladık.
• Mecliste.org 700’den fazla uyarı, özet ve analiz yayınladı.

Demokrasi refleksi olan vatandaşların oluşturduğu çeşitli gruplar arasında, DDA reform öncelikleri için geniş destek elde ettik
• Yedi ilde , 480 kişinin katılımı ile bölge panelleri ve brifingler düzenledik.

• 223 kişinin katılımı ile sekiz demokrasi masası kurduk. Reform önerilerimizi karar vericilere ve ilgili kurumlara ilettik.

• Yerelde ve ulusalda çeşitli siyasi partilerden ve kurumlardan 152 karar verici ile görüştük.

• Referandum sürecinde Anayasa Savunuculuk Ekibi’nin öncülüğünde “Gündem Anayasa
Mevzu Denge ve Denetleme: Anayasa Değişikliği Kanunun Denge ve Denetleme Bakımından Değerlendirilmesi” raporumuzu sunmak üzere Ankara’da 15 gazeteci ve köşe yazarının katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirdik. İstanbul’da 50 uluslararası medya temsilcisinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenledik.

• Genel seçim, yasama, yargı, yerel yönetimler ve aktif vatandaşlık üzerine Yasama RG, Yerel Yönetimler RG, Yargı RG, beş kampanya çalışması yürüttü. Kampanya çalışmaları ile birlikte dijital medyada 2 milyon 332 bin 151 kişiye ulaştık.

Aktif vatandaşlık eğitim çalışmalarımızı başlattık

• Aktif vatandaşlık, kapasite geliştirme alanlarında toplamda 56 kişinin katılımı ile üç eğitim çalışması gerçekleştirdik.

• 2019 hazirandan beri beş ilde 132 kişinin katılımıyla denge ve denetleme atölyeleri düzenledik.

Kendi dilimizle konuştuk, kendi gündemimizi konuşturduk

• DDA, 1 Türkiye Hayali çalışmasını gerçekleştirdik.

43 kolaylaştırıcı ve organizatör için iki eğitim
12 ilde 49 atölye çalışması 515 vatandaş katılımı, 2000 hayal
Ortak hayalleri ortaya koyan “1 Türkiye Hayali:Türkiye İçin Bir Hayal, Fikir ve Ortaklık Haritası” raporu
Toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırması programını başlattık. Üç yıllık eylem planı oluşturma çalışmalarına uzmanımızla birlikte başladık.

Dijital ve konvansiyonel medyada yer bulduk

2017 – 2019 tarihleri arasında 34’ü hazırladığımız belgelerle ilgili olmak üzere medyada 101 habere konu olduk.

Diğer yandan ağımız zaman zaman ulusal ve yerel basında karalamalara da hedef oldu ve hakkımızda asılsız haberler yayıldı. DDA, bu haberlerin yayınlan- dığı organlar ve yayınlayan kişilerle iletişime geçmeye çalıştı; kendini ifade eden mektuplar gönderdi ve websitesinden düzenli açıklamalarda bulundu.

Faaliyetin raporunun tamamına ulaşmak için tıklayın >

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN