Hikayemiz

Yolculuğumuza başladığımızda 2011 yılının sonuydu. Herkesin dilinde bir “kutuplaşma”dır gidiyordu ve gündemde yeni anayasa çalışmaları vardı. “Denge denetleme” sistemini güçlendirme ihtiyacı ile, Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof. Ersin Kalaycıoğlu, Prof. Dr. Mithat Sancar ve Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay’ın kolaylaştırıcılığında 120 katılımcı olarak bir araya geldik ve yeni anayasanın sahip olması gereken üç temel özelliği sıraladık:

Egemenlik vatandaşlara aittir
Haklar, hukukun üstünlüğü ile korunur
Net bir kuvvetler ayrılığı vardır
Çalışmanın sonunda, yargının bağımsızlığının sağlanması ve rekabetçi bir siyasi parti ve seçim sisteminin oluşması konularında 108 öneri üzerinde uzlaştık. Öneriler, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile Anayasa Uzlaşma Komisyonu ve mecliste grubu bulunan tüm partilere iletildi.

2012 yazında, bu 108 öneri çerçevesinde farklı siyasi görüşten 33 sivil toplum örgütü bir araya gelerek bir deklarasyon yazdık; Denge ve Denetleme Ağı’nın (DDA) temellerini attık. Katılım, şeffaflık, karşılıklı saygı ve çoğulculuğu temel alarak yerelden ulusala özümsenmiş bir siyasi ve sivil kültürü de hedeflerimiz arasına kattık, çalışmaya başladık. Bunları mümkün kılacak denge denetleme mekanizmaları ve diyalog süreci pusulamız oldu. Denge ve Denetleme Ağı böyle doğdu.

2014 yılına 117 üye ile başlayan ağımız, üç yıl içinde 267 örgütün sesi haline geldi. Çeşitliliğin, çoğulculuğun ve katılımın en önce yerelde sağlanması gerektiğini biliyorduk. Bu nedenle, Türkiye’nin yedi bölgesinden yedi farklı ilde (Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Kayseri, Samsun) denge denetleme merkezleri oluşturduk. Her bir merkez il için aktif görev alan üyelerimiz, il koordinatörü olarak ağ çalışmalarına destek vermeye başladı. Yedi sivil toplum örgütüyle başlayan koordinatörlerimizin sayısı, kısa zamanda 27’ye ulaştı. Denge denetleme merkezleri, düzenli olarak bilgi ve deneyim paylaşımının yapıldığı, hem tek tek hem bir arada koordinasyon içinde hız kesmeden çalışan işler yapılara dönüştü.

DDA bugün, ülkenin en büyük ve en renkli sivil platformu; bu alanda çalışan tek oluşum. Türkiye’nin 81 ilinde, 17 farklı uzmanlık alanında çalışan üyelerin her biri, denge denetleme sisteminin öncelikle anayasa ve yasalarda kurulması, ardından toplum tarafından özümsenerek sivil ve siyasi yaşama aktarılması için çalışıyor.

Dünden bugüne DDA’nın hikayesini okumak için tıklayın!

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN