İç Değerlendirme Grubu

İç Değerlendirme Grubu (İDG), yapılan tüm çalışmaların Ağın stratejik planı, savunuculuk öncelikleri, ilke ve
değerleri ile deklarasyonuna uygunluğunu denetler. Üyeleri, KG tarafından ve bir önceki dönemin KG üyeleri arasından, uzlaşma ile belirlenir.

İç Değerlendirme Grubu Üyelerimiz:

• Hürdoğan Aydoğdu – İç Değerlendirme Grubu Üyesi | Evcikuzkışla Kültür ve Dayanışma Derneği
• Ömer Atalar – İç Değerlendirme Grubu Üyesi | Hak İnisiyatifi Derneği
• Dilan Kaya – İç Değerlendirme Grubu Üyesi | DİTAM / Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi
• Ömer Ceylan - LİSTAG-LGBTİ Aileleri İstanbul Grubu (LİSTAG)
 

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN