Yerel Yönetimler Reform Grubu

Eş Temsilciler:

Kerem Ateş | Tüketici Sorunları Derneği
Zübeyde Ozanözü | Anadolu Kadın Eğitim, Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği

Yerel yönetimler, vatandaşların taleplerini yereldeki karar vericilerle müzakere etmelerini, yönetime daha etkin katılarak yasa ve politikalarda söz sahibi olmalarını sağlar. Yerel Yönetim Reform Grubu, yerel yönetimlerin daha yetkili, daha güçlü ama aynı zamanda vatandaşa daha yakın, denetlenmeye daha açık olması için gerekli reform önerilerini sunar.

NASIL BİR YEREL YÖNETİM

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN