Yaşamın Her Alanında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ve de sonrasında Denge ve Denetleme Ağı olarak deprem bölgesinde toplumsal cinsiyete dayalı ağırlaşan zorluklar başta olmak üzere, yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin giderilmesine ilişkin somut önerilerimizi yeniden hatırlatıyoruz.

Seçimler yaklaşırken siyasi partilerin aday belirleme sürecinde demokratik mekanizmaların işlemesi yasamada eşit temsil için önemli bir başlangıç olacaktır. 

Yasamada Eşit Temsil İçin;

 • Aday belirleme süreçlerinde tüm partilerin eşitlikçi bir perspektifte adımlar atmaları, aday belirlemede kadın erkek eşitliği için gerekli hukuki altyapının fermuar sistemi olarak yasalaşması gerekmektedir.
 • Yasama süreçlerine etkin sivil toplum katılımı ve yasaların, yasalaşma ve sonrasında toplumsal cinsiyet perspektifinden etki analizlerinin yapılması önemlidir.

Yürütme erkinde de kadın temsili oldukça sınırlı kalmaktadır. Her ne kadar bunun temel nedeni kadınların eğitim ve iş gücüne genel olarak katılımlarının önündeki kültürel ve kurumsal engeller olsa da, yürütmede liyakat prensibinin etkin şekilde işletilmesi yürütme içerisindeki çoğulculuğu arttırma da yaşamsal öneme sahiptir. 

Yürütmede Eşit Temsil İçin;

 • Kamu alanında işe alımlarda objektif, cinsiyetsizleştirilmiş kriterlerin belirlenmesi gerekmektedir. 
 • Yapısal engellerin giderilmesinin yanında bu tip düzenlemeler yürütme erki içerisinde kadın temsilini arttırma yönünde fayda sağlayabilir.

Etkin işleyen bağımsız ve tarafsız yargı erki kadınların yaşadıkları hak kayıplarının giderilmesinde oldukça önemlidir. 

Eşit Temsil İçin Yargıda Düzenlemeler;

 • Yargı kurumları ve kurullarında kadın temsilini garanti altına alacak önlemler ve düzenlemeler yapılmalıdır. 
 • Yargı mensuplarının toplumsal cinsiyet konusunda ilgili yasal mevzuata ve uluslararası anlaşmalara yönelik farkındalık ve bilgilerinin artırılması gerekmektedir. 
 • Yargının sivil izlenmesini sağlayacak önlemler alınmalıdır. 
 • Özellikle kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri gibi Türkiye’nin süregelen sorunlarının büyük bir parçası olan yargı kararlarının önlenmesi bağlamında sivil izleme yöntemi büyük önem taşımaktadır. 

Kadınların yerelde yaşadıkları sorunları yine kadınların etkin katılımını sağlayacak biçimde çözüm önerileri sunan komisyonlar yerel yönetim meclislerinde kurulmalı ve yerel yönetimlere etkin sivil toplum ve vatandaş katılımı sağlanmalıdır. 

Yerelde Kadınların Etkin Katılımı ve Eşit Temsil İçin;

 • Avrupa Konseyi Kadın-Erkek Eşitliği Şartı tüm belediyeler tarafından onaylanmalı ve yerel seviyede cinsiyetler arası eşitlik eylem planları geniş katılımla hazırlanmalıdır. 
 • Bu eylem planlarının uygulama denetiminin etkin sivil toplum katılımıyla sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

Topluma yön veren birçok dinamiği içinde barındıran ve yansıtan medyanın kadın erkek eşitliği temsilinde ayrımcı bir dil kullanmaması gerekir. 

Medyada Eşitlikçi Temsil İçin Medya Kadın Haberlerini Verirken;

 • Şiddet uygulayan tarafın suçunu yok saymamalı ya da onu masumlaştırmamalıdır. 
 • Suçu hafifleten nedenler parlatılmamalıdır. 
 • Yargılayıcı ve hedef gösterici söylemler haber metninde yer almamalıdır. 
 • “Kadın” vurgusu kadını ikincil bir konuma indirgemeden yapılmalıdır. 
 • Kullanılan görseller konusunda duyarlı olunmalıdır.  
 • Haber konusu olan olayın akışını olumsuz etkileyen haberler gerekirse yapılmamalıdır. 
 • Haberlerle birlikte diziler, yarışma programları ve medyanın sunduğu tüm içerikler toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek sunulmalıdır.
Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN