Şimdi İzle... Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Siyasi Partiler

Türkiye'de 16 Nisan 2017 referandumuyla 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' olarak adlandırılan yeni bir sistem geçiş yapıldı. Haziran 2018 seçimleriyle yürürlüğe giren sistem halen tartışmaların odağında. Denge ve Denetleme Ağı olarak kamuoyu önünde yapılan tartışmaların ötesine geçen ve yeni sistemin getirdiği değişiklikleri sağlıklı işleyen demokratik bir denge ve denetleme sistemi perspektifinden çeşitli raporlarımızda detaylı şekilde inceleyip, reform önerilerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Bu tartışmaların önemli bir ayağını da "Yasama" oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasama (TBMM) ile yürütme (Cumhurbaşkanlığı) arasındaki ilişkilerde doğan yeni denklemi Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şebnem Yardımcı Geyikçi ile ele aldık. Denge ve denetleme mekanizmalarının güçlenmesi, kuvvetler ayrılığının netleşmesi için Siyasi Partiler Kanunu'nda nasıl bir reforma ihtiyaç duyulduğunu masaya yatırdık.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasama ve yürütmeyi ele aldığımız raporumuza buradan ulaşabilirsiniz:

2021'e Girerken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Yasama ve Yürütme

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN