Dr. Berk Esen ile Türkiye'de Yürütme ve Düzenleyici Denetleyici Kurumlar

Dr. Berk Esen ile düzenleyici ve denetleyici kurumların işleyen bir denge denetleme sistemi için öneminini, bu alanda Türkiye’de yaşanan gerilemenin nedenlerini ve sonuçlarını ele aldık.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN