Orman Yangınlarına İlişkin Yetkililere Sorularımız

Türkiye, son üç gündür neredeyse eş zamanlı gerçekleşen ve doğal yaşamı son derece olumsuz etkileyen orman yangınları yaşıyor. Yaşanan orman yangınlarının yerleşim yerlerine yakınlığı, tesisleşmenin doğal yaşamı tehdit edecek şekilde doğal yaşam alanları ile son derece yakınlaştığını gösteriyor. Denge ve Denetleme Ağı olarak Türkiye’de yaşanan orman yangınlarını kaygıyla ve üzüntüyle takip ediyoruz. Bu bağlamda, özellikle son beş yılda sayıları giderek artan orman yangınlarına ilişkin önleyici tedbirler, yangınlara müdahale kapasitesi ve yangın sonrasına ilişkin, ilgili yetkililere aşağıdaki soruları yöneltme ihtiyacı duyuyoruz:   

YANGINLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN SORULARIMIZ

Tarım ve Orman Bakanlığına;

Türkiye’de özellikle son beş yılda orman yangınlarının sayısında gözle görülür bir artış yaşanmaktadır. Bu yangınların % 51’nin nedenleri bilinmiyor. Bu yangınların nedenlerini araştırmaya yönelik ilgili bakanlık ve idare ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına;

Orman yangınlarında insan ihmali önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda orman arazilerinin tesisleştirilmesi, insanlarla orman arasındaki mesafeyi azaltarak orman yangınlarının çıkma ihtimalini arttırıyor. 2020 itibari ile bu şekilde 748 bin hektar tesisleştirilmiş durumda. Bu konuda yürütme olarak nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz?

İçişleri Bakanlığına;

Gerçekleşen orman yangınlarının kasıtlı yapılıp yapılmadığı hala bilinmiyor. Türkiye’de orman alanlarının kundaklamaya karşı korunmasında ne gibi önlemler alınıyor? Bu önlemleri etkili kılacak ne gibi politikalar üretilmesi planlanıyor?

YANGINLARIN SÖNDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN SORULARIMIZ

Tarım ve Orman Bakanlığına;

Uzmanlar yangına müdahalede öncül ekibin yer ekibi olduğunu belirtiyorlar ve uçak-helikopter gibi hava unsurlarının yer ekibine destek amaçlı kullanılabileceğini vurguluyorlar. Yer ekipleri geçtiğimiz hafta çıkan yangınlara zamanında müdahale edebildi mi? Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü olarak gerekli eğitim ve tatbikatlar düzenli olarak yapılıyor mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı & Türk Hava Kurumuna

Türkiye’nin 2009 yılında envanterine kattığı, 9 adet yangın söndürme uçağı neden kullanılmıyor? Uzmanlar kullanılan helikopterlerin yangın müdahalesi için dizayn edilmemiş helikopterler olduğunu belirtiyorlar. Uçak sayısının da THK bünyesinde olanların kullanılamaması nedeniyle yetersiz olduğu belirtiliyor. Özellikle yaz aylarında artan şekilde orman yangınıyla karşılaşılan bir ülkede neden yangına hava desteği konusunda yeterli araç, ekipman ve pilot bulunmamaktadır? Bu sorunu çözmeye yönelik politikalarınız nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığına;

Yangınların yaşandığı il ve ilçelerdeki bazı yerel yönetimler, yangına müdahale esnasında Türk Hava Kurumu’na ulaşmaya çalıştıklarını fakat ulaşamadıklarını belirtmektedir. Yangınlara müdahale esnasında merkez ve yerel yönetimler arasında daha etkin işbirliği mekanizmalarına yönelik çalışmalar yapılıyor mu? Bundan sonrası için bu tip mekanizmalar üzerinde çalışılacak mı?

YANGIN SONRASINA İLİŞKİN SORULARIMIZ

Tarım ve Orman Bakanlığına;

Gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin etkin soruşturma yapılacak mı?

Tarım ve Orman Bakanlığına;

Kaybedilmiş orman alanlarının yeniden ormanlaştırılması ve kaybolan orman alanlarının yaratacağı heyelan, sel gibi felaketleri önlemek için yanan orman arazilerini tekrar ormanlaştırmaya yönelik çalışmalar kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılarak ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına;

Yanan orman arazilerinin ve Türkiye’deki ormanların yapılaşmaya ve tesisleşmeye açılmasını  engelleyecek mevcut yasal mevzuat uygulanacak mı? Bu konuda daha etkin bir düzenleme yapılacak mı? Bu şekilde tesisleştirilmiş arazilerle ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz?

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN