Denge ve Denetlemeli Bir Parlamenter Sistem İçin Temel Ölçütler Çalıştayı Sonuç Raporu Yayınlandı

DDA (Denge ve Denetleme Ağı) Demokrasi Masası Buluşmalarında, alanında uzman isimler farklı masalarda bir araya gelerek denge ve denetlemeli bir parlamenter sistem için temel ölçütleri belirledi. Çalıştay sonucu ortaya çıkan temel ölçütler rapora dönüştürüldü. DDA’nın düzenlediği online bir lansmanla tanıtılan rapor siyasi partilerle de paylaşılacak. 

DDA’nın Aralık ayında düzenlediği Demokrasi Masası Buluşmaları kapsamında Yasama, Yürütme, Yargı, Yerel Yönetimler ve Siyasi Partiler ve Seçim Sistemi konu başlıkları üzerine oluşturulan online yuvarlak masalarda, sivil toplum örgütü ve medya kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, eski bürokratlar ve alanında uzman kişilerden oluşan 61 isim Denge ve Denetlemeli Bir Parlamenter Sistem İçin Temel Ölçütler Çalıştayı’nda bir araya gelmişti. Çalıştayın sonunda, katılımcıların uzlaşma sağladığı görüşlerin derlenmesiyle, denge denetleme sisteminin parlamenter sistemde nasıl güçlendirilebileceğine dair her bir alana yönelik somut öneriler ortaya çıktı. Bu somut öneriler katılımcıların katkılarıyla rapora dönüştü ve bu rapor, DDA’nın düzenlediği online lansman ile tanıtıldı.

“Demokrasi talebi olan herkese bir yol haritası olsun”

Lansmanın açılış konuşmalarını DDA Ağ Temsilcisi Zübeyde Ozanözü ve DDA Genel Koordinatörü Hayriye Ataş yaptı. 

DDA Temsilcisi Zübeyde Ozanözü webinar açılış konuşmasında, Denge ve Denetleme Ağı’nın farklı siyasi görüşleri kapsayan birçok sivil toplum örgütü ve yüzlerce paydaşın oluşturduğu, Türkiye’nin en uzun soluklu ve en çoğulcu savunuculuk platformu olduğunu belirtirken şunlara değindi: “Ağımızın öncelikli çerçevesi vatandaşların toplumda aktif olarak katılımı sağlamaktır. Çalışmalarımızı işleyen bir denge ve denetleme sistemi için reforma ihtiyaç duyan ve güvenilir bilgi kaynağı oluşturan ve bu yönde analizler yapan, politikalar üreten çalışmalardır. Bugün gerçekleşen bu webinarımızda da bu ilkeler etrafında bir araya gelen katılımcılarımız, denge denetlemeli bir parlamenter sistem için önerilerimizin somut bir şekilde ortaya konması, çoğulcu bir yöntemle oluşturulmuştur. Bu çalışmanın demokrasi talebi olan herkese bir yol haritası olmasını dileriz.”

Sistem tartışmasına ilişkin somut öneriler geliştirdik, katılım ve çoğulculuğun önemini ortaya koyduk 

DDA Genel Koordinatörü Hayriye Ataş ise açılış konuşmasına geçen dönemlerde, Denge ve Denetleme Ağı olarak, denge denetleme mekanizmalarının kurumsallaştığı bir başkanlık sistemi için de somut öneriler için çalıştaylar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak başladı. Ataş, Türkiye’de bir süredir muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da iyileştirilmiş parlamenter sistem gibi kavramları yeni bir sistem değişikliği üzerinden çalıştığını belirtirken, önümüzdeki seçim sürecinde ve sonrasında da hükümet sistemi tartışmalarının gündemin belirleyicisi olacağını söyledi. 

Ataş konuşmasına şöyle devam etti: “Bu tartışmalarda Denge ve Denetleme Ağı olarak, hem hükümet hem de muhalefet kanadında denge ve denetleme kavramına yapılan ortak bir vurgu vardı. Denge ve Denetleme Ağı olarak bu vurguyu, demokratik denge ve denetleme sisteminin tekrar işlerlik kazanması, güçlendirilmesi, kamusal alanda tekrar tartışmaya açılması için bir fırsat alanı olarak gördük”. 

Sistem tartışmalarının yoğunluk kazandığı bu dönemde sadece siyasi partiler arasında yürütülen bir müzakere alanının mevcut olduğundan bahseden Ataş,  “Bizler bu yapmış olduğumuz çalışmayla birlikte sistem tartışmasına ilişkin somut önerilerimizi geliştirmemizin yanı sıra Türkiye’nin bu kutuplaşmış siyasi ortamında bu gibi konuların katılım, etkin müzakere, çoğulcu bir perspektifle ele alınmasının toplumun politikaları içselleştirmesinde ve sahiplenmesinde ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymak istedik” dedi.

Parlamenter sisteme dair somut öneriler masa moderatörlerince sunuldu

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay kapsamında kurulan Yargı, Yerel Yönetimler, Siyasi Partiler/Seçim Sistemleri, Yasama ve Yürütme masalarının moderatörleri, kendi masalarındaki katılımcıların uzlaştığı, rapora da yansıyan somut önerileri paylaştı. Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri Masası somut önerileri Prof. Dr. Tanju Tosun, Yasama Masası somut önerileri Dr. Hakan Yavuzyılmaz, Yürütme Masası somut önerileri Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya, Yargı Masası somut önerileri Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı, Yerel Yönetimler Masası somut önerileri Prof. Dr. Muhittin Acar tarafından sunuldu. Lansmanda ayrıca raporda somutlaşan toplumsal cinsiyet eşitliğine dair öneriler de tartışıldı. 

Rapora dair: Parlamenter sistem çalışmalarında etkin müzakere ve çoğulcu perspektif 

Seçim sisteminden kamuda liyakata, yargı bağımsızlığından toplumsal cinsiyet eşitliğine dair pek çok alanda somut önerilerin yer aldığı raporda parlamenter sistem tartışmalarına denge ve denetleme ölçütleri üzerinden bakmanın Türkiye’nin önümüzdeki süreçte tekrar demokratikleşme patikasına girmesi açısından yaşamsal nitelikte olduğu vurgulanıyor.

Raporda devam eden parlamenter sisteme geçiş müzakerelerine de değiniliyor ve şu ifadelere yer veriliyor: “Parlamenter sisteme geçiş tartışmaları ve reform çalışmaları incelendiğinde sürecin çoğunlukla siyasi partiler arasında devam eden müzakerelerle devam ettiği görülmektedir. Farklı görüşlerden ve farklı alanda çalışan sivil toplum, akademi, medya ve diğer paydaşları bir araya getirerek somut öneriler geliştirmenin bu çalışmalara önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz”.

Rapor siyasi partilerle de paylaşılacak

Denge ve Denetlemeli Bir Parlamenter Sistem İçin Temel Ölçütler Çalıştayı Sonuç Raporu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını yürüten siyasi partiler başta olmak üzere tüm siyasi partilerle de paylaşılacak.

Raporu ulaşmak için Tıklayınız.

 

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN