Denge ve Denetlemeli Bir Parlamenter Sistem için Temel Ölçütler Çalıştayı Sonuç Raporu Lansmanını gerçekleştirdik

DDA’nın Aralık ayında düzenlediği Demokrasi Masası Buluşmaları kapsamında Yasama, Yürütme, Yargı, Yerel Yönetimler ve Siyasi Partiler ve Seçim Sistemi konu başlıkları üzerine oluşturulan online yuvarlak masalarda, sivil toplum örgütü ve medya kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, eski bürokratlar ve alanında uzman kişilerden oluşan 61 isim Denge ve Denetlemeli Bir Parlamenter Sistem İçin Temel Ölçütler Çalıştayı’nda bir araya gelmişti. Çalıştayın sonunda, katılımcıların uzlaşma sağladığı görüşlerin derlenmesiyle, denge denetleme sisteminin parlamenter sistemde nasıl güçlendirilebileceğine dair her bir alana yönelik somut öneriler ortaya çıktı. Bu somut öneriler katılımcıların katkılarıyla rapora dönüştü ve bu rapor, DDA’nın düzenlediği online lansman ile tanıtıldı.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN