mecliste.org'tan Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi

mecliste.org olarak, yasama faaliyetlerine katılmak ve etki etmek için sivil toplumu güçlendirmek üzere bu yıl kolları yeniden sıvadık ve birbirimizden öğrenebilmek için bir eğitim programı hazırladık.

Meclisin yasama ve denetim yaparken gücünü tam anlamıyla ortaya koyabilmesi için vatandaşlar ve sivil toplum olarak bizlere de büyük iş düşüyor.

Eğitim Neleri Amaçlıyor?

 • Siyasette söz sahibi olan ve demokratikleşme ilkesi gereğince vatandaşların yönetime aktif katılımını sağlayan araç ve yöntemlere dair teorik ve pratik bilgiler sunmak,

 • Bu araç ve yöntemlerin kullanımına ilişkin teorik ve pratik bilgiler sunarak, vatandaşların ve sivil toplumun yasa yapım süreçlerine aktif katılımlarını, yasaların etkilerinin izlemelerini ve değerlendirmelerini kolaylaştırmak

Eğitim Neleri Hedefliyor?

Katılımcıları için; 

 • Hükümet sistemleri ve meclis yapısına dair temel bilgiler;

 • Yasama ve denetim süreçlerini etkin izleme ve değerlendirme;

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin işlev, faaliyet ve görevlerini etkin izleme ve değerlendirme;

 • Yasamada aktif vatandaşlık ve katılımcılık;

 • Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret;

 • Veri doğrulama (fact-checking);

 • Lobiciliğin temelleri;

 • Savunuculuk döngüsü

Başvuru Kriterleri Neler?

 • Sivil toplum aktörü olmak

 • İzleme, değerlendirme ve katılım ile ilgili gündem oluşturma deneyimine sahip olmak ya da izleme çalışmalarına ilgi duymak.

 • Program sonrası, olası izleme, değerlendirme ve katılım çalışmalarının mecliste.org platformu ile paylaşmak konusunda gönüllülük göstermek.

 • İyi derecede iletişim becerilerine sahip olmak

Not: Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır. Başvuru değerlendirmeleri belirlenen çeşitlilik kriterleri doğrultusunda yapılacaktır.

Başvuru için: https://forms.gle/A8L1hVovj9KjCrJ96

Konaklama ve Ulaşım:

 • ‘Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi’ 2-3-4 Nisan (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) günleri Ankara’da gerçekleştirilecektir.

 • Şehir dışından gelen katılımcılar için lojistik ve konaklama giderleri Denge ve Denetleme Ağı tarafından karşılanacaktır.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN