Denge ve Denetleme Ağı, “Demokrasi Atölyeleri” için Gönüllü Kolaylaştırıcılarını Arıyor!

Cumhuriyetin 2. Yüzyılında genel seçimlere doğru, birlikte geleceği inşa edeceğimiz bu kritik dönemde, nasıl bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz? 

Hepimiz vatandaşlar olarak bu toplumun bir parçasını oluşturuyoruz. Her birimiz bir yapbozun parçaları gibi, birbirimizin yerini dolduramayacak kadar farklı yaşam biçimlerine, fikirlere, mesleklere sahibiz ancak bir arada olduğumuzda anlamlı bir bütün oluşturuyoruz. Peki bizi birbirimize bağlayan, bir araya gelmemizi sağlayacak ortak değerlerimiz, beklentilerimiz hakkında neden hiç konuşmuyoruz? 


Gelin, dikkate alınmadığı için dile getirmekten vazgeçtiğimiz taleplerimizi Demokrasi Atölyelerinde talep eden değil yetki sahibi aktörler olarak dile getirelim. Birbirimize tanış olup, farklılıklarımızı muhafaza ettiğimiz ama bir yandan da ortaklaştığımız talepleri görünür kılalım. Bir arada olmaktan aldığımız güçle demokrasi talebimizi daha yüksek sesle yineleyelim. Sadece seçim döneminde değil, öncesinde kendimizi ifade edelim ve seçim sonrası tesis edilecek düzenin bir parçası olalım! 

Bu kapsamda, Demokrasi Atölyelerinde Türkiye’nin dört bir yanından gönüllü  kolaylaştırıcı olacak kişiler için bir “Kolaylaştırıcılık Eğitimi Programı” gerçekleştiriyoruz. Eğitim programına seçilecek kişiler, kolaylaştırıcılığın temel ilkeleri, yetişkin eğitimi ve Demokrasi Atölyesi uygulamasına ilişkin  eğitim alacak ve sonrasında kendi şehirlerinde Demokrasi Atölyelerini gerçekleştirecekler.

Eğitimin Amaçları

Sivil toplum gönüllülerinin, illerinde DDA demokrasi atölyeleri gerçekleştirebilmeleri için atölye kolaylaştırıcılığına dair kapasitesini geliştirmek 
Vatandaşların karar vericilerden ve ülke siyasetinden  taleplerini, katılımcı bir araçla ve  sivil toplum eliyle ortaya koymak
Bir arada olmanın önemi hatırlamak ve hatırlatmak, ortak sorunlarımıza birlikte somut çözüm önerileri geliştirmek.

Eğitimin İçeriği

Eğitim bir gün teorik aktarım, iki gün pratik uygulama olmak üzere 3 gün sürecek ve Ankara’da gerçekleştirilecektir. (Ulaşım ve konaklama masrafları DDA tarafından karşılanacaktır.) 3 gün boyunca, teorik ve uygulamalı modüller, deneyim yaşatan egzersizler aracılığıyla atölye kolaylaştırıcılığının temel ilkeleri, yetişkin eğitimine dair teorik bilgiler paylaşılacak ve uygulama becerileri geliştirilecektir.

Başvuru Kriterleri

Demokrasi Atölyeleri kolaylaştırıcı eğitimine katılacak kişilerin aşağıdaki kriterleri karşılaması beklenmektedir:

  • Sivil alan aktörü olmak (Bir sivil toplum kuruluşunun üyesi/gönüllüsü/profesyonel çalışanı olmak).
  • 3 günlük kolaylaştırıcılık eğitimine tam katılım sağlayabilecek olmak.
  • Demokrasi Atölyeleri taahhütlerine uyum sağlayabilecek olmak;
  • Eğitimi tamamladıktan sonra kendi ilinde en az 2 atölye yapmayı ve atölyeler sonlanana kadar bu sürecin içinde aktif bir şekilde yer almayı taahhüt etmek,
  • Atölyeleri raporlamak, ilgili belge ve dokümanların DDA profesyonel ekibine zamanında ulaştırmak,
  • İyi derecede iletişim becerisine sahip olmak ve dijital araçları temel düzeyde kullanabilmek.
     

Eğitim Tarihi
16,17,18 Aralık 2022

Başvuru kriterlerine uygun niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ve programa başvurmak isterseniz 4 Aralık 2022 tarihine kadar buraya tıklayarak başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz.  

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN