Birarada Dayanışma Toplantılarımız Başladı: Depremde “İnsani Yardım ve Afet Yönetimi”

"Birarada Dayanışma" toplatılarımız başladı. Deprem sonrasına yönelik çalışmalarımızı paylaşmak, sorun alanlarını belirlemek ve çözüm önerilerimizi sunmak amacıyla üye ve paydaşlarımızla bir araya geldiğimiz online toplantılarımızın ilkini gerçekleştirdik. 

“İnsani Yardım ve Afet Yönetimi” başlığında düzenlediğimiz toplantıda; İstanbul Politikalar Merkezi, İhtiyaç Haritası, Toplumsal Afet Platformu, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği, Sıfır Ayrımcılık Derneği, 78’ler Girişimi ve Ankara Deprem Dayanışma Platformu ile bir araya geldik.

Katılımcılarımız insani yardım faaliyetleri ve afet yönetimi konusunda deprem bölgelerindeki mevcut duruma dair izlenimlerini aktarırken, bölgede edindiklerini tecrübeler ışığında görüşlerini paylaştı. Deprem sonrası ve önümüzdeki süreçte yaşanabilecek afetlere ilişkin önerilerin de gündeme geldiği toplantıda, tüm bu süreçlerde sivil toplumun dayanışma içinde olmasının öneminin altı bir kez daha çizildi.

Üye ve paydaşlarımızla deprem gündemli bir araya geldiğimiz toplantılarımızı, farklı konu başlıkları altında sürdürmeye, sivil toplum örgütlerinin iş birliği içinde çalışmasına katkı sunmaya devam edeceğiz.

Toplantılarımız hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

 

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN