Birarada Dayanışma Toplantılarımız Devam Ediyor: Depremde Kadın Hakları

"Birarada Dayanışma" toplantılarımızın ikincisi Depremde Kadın Hakları üzerine oldu.

Deprem sonrasına yönelik çalışmalarımızı paylaşmak, sorun alanlarını belirlemek ve çözüm önerilerimizi sunmak amacıyla üye ve paydaşlarımızla bir araya geldiğimiz online toplantılarımız devam ediyor.

“Kadın Hakları” başlığında düzenlediğimiz toplantıda; Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği, Alevi Düşünce Ocağı, STGM, Seyhan Kadın-Çocuk Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği, Sida, UNFPA, Turunç Gençliği ve Toplumu Kalkındırma Derneği, Konuşmamız Gerek Derneği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Dr. Gözde Keçeci, TEPAV, Kırmızı Biber Derneği, YouthART - Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği Kuşadası Şb., Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği ile bir araya geldik.

Katılımcılarımız kadın hakları konusunda deprem bölgelerindeki mevcut duruma dair izlenimlerini aktarırken, bölgede edindikleri tecrübelerini paylaştı. Önümüzdeki sürece ilişkin, depremden etkilenen kırılgan gruplardan olan kadınların; güvenlik, sağlık, hijyen, barınma gibi başlıca sorun alanları hakkında görüşler dile getirildi. Özellikle anne-çocuk sağlığı, koruma kararı olan kadınların güvenliği, hijyen ve menstrüel ürünlere ulaşılabilirlik, deprem bölgesinde işini kaybeden ya da geliri kalmayan kadınların istihdamı konularında önemli öneriler aktarıldı. Tüm bu süreçlerde sivil toplumun dayanışma içinde olmasının ve kamu-sivil toplum iş birliğinin öneminin altı bir kez daha çizildi.

Üye ve paydaşlarımızla deprem gündemli bir araya geldiğimiz toplantılarımızı, farklı konu başlıkları altında sürdürmeye, sivil toplum örgütlerinin iş birliği içinde çalışmasına katkı sunmaya devam edeceğiz.

Toplantılarımız hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

 Fotoğraf: SkyNews, Adıyaman,13 Şubat 2023

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN