Birarada Dayanışma Toplantılarımız “Çocuk ve Deprem” Gündemiyle Devam Etti

“Birarada Dayanışma” toplantı serimizin üçüncüsünü “Çocuk ve Deprem” gündemiyle gerçekleştirdik. 
Deprem sonrasına yönelik çalışmalarımızı paylaşmak, sorun alanlarını belirlemek ve çözüm önerilerimizi sunmak amacıyla üye ve paydaşlarımızla bir araya geldiğimiz online toplantılarımız devam ediyor.

“Çocuk ve Deprem” başlığında düzenlediğimiz toplantıda; Ulusal Çocuk Hakları Derneği, STGM, Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği, CHILDEF, Sida, UNFPA, İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Dr. Güneş Gürgör, YouthART, Diyarbakır Çocuk Hakları Odaklı Kriz Yönetim Ağı, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve Dr. Ayşe Sönmez ile bir araya geldik.

Deprem bölgelerindeki çocukların maruz kaldığı güvenlik problemleri ve mevcut ihtiyaçlarına ilişkin görüşlerini dile getiren katılımcılarımız; refakatsiz olan, kimliği belirlenemeyen çocukların ciddi ve acilen müdahale edilmesi gereken bir sorun alanı olduğunun altını çizdi. 

Çocukların barınma, giyim, gıda, hijyen, eğitim hakkı ve psikososyal destek konularında yaşadığı sorunlara ilişkin sahada edindikleri tecrübelerini aktaran katılımcılarımız, somut önerilerini de iletti. 

Farklı alanlarda devam edecek toplantılarımız aracılığıyla sivil toplum örgütlerinin iş birliği içinde çalışmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz.


Toplantılarımız hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

 

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN