Birarada Dayanışma Toplantılarımıza “Deprem ve Sağlık” Gündemiyle Devam Ettik

“Birarada Dayanışma” toplantılarımızın beşincisini “Deprem ve Sağlık” gündemiyle gerçekleştirdik.

Deprem sonrasına yönelik çalışmalarımızı paylaşmak, sorun alanlarını belirlemek ve çözüm önerilerimizi sunmak amacıyla üye ve paydaşlarımızla bir araya geldiğimiz online toplantılarımızı sürdürüyoruz.

“Deprem ve Sağlık” başlığındaki toplantımızda, Türk Tabipler Birliği, Dünya Sağlık Örgütü/Türkiye Ofisi, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Sağlık Hakkı Derneği, Türkiye Spina Bifida Derneği, Sida, Gaziantep Üniversitesi’nden Suna Karakuş ve Dr. Hatıra Topraklı ile bir araya geldik.

Deprem sonrasındaki afet yönetimi sürecinde sağlık konusundaki ihtiyaçlar, sorun alanları ve mevcut duruma ilişkin görüş ve tecrübelerini aktaran katılımcılarımız, sivil toplum örgütleri olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Katılımcılarımız; depremzedelerin maruz kaldığı sağlık hakkı ihlalleri; hijyen, ilaca ve suya erişimde yaşanan sorunlar, çadır kentlerde sağlık hizmetleri, salgın hastalıklar, sağlık noktalarına erişim ile sağlık personelinin yaşadığı sorunlar, psikososyal sağlık konularında görüş ve çözüm önerilerini dile getirdi. Sahada akut sorunların hala devam ettiğini vurgulayan katılımcılarımız, sivil izlemenin ve bununla birlikte afet öncesinde kapsamlı, sistematik ve tanımlanmış bir afet planının öneminin altını çizdi.

Farklı alanlarda devam edecek toplantılarımız aracılığıyla sivil toplum örgütlerinin iş birliği içinde çalışmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz.

Toplantılarımız hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

Fotoğraf: Adem Altan/AFP

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN