Birarada Dayanışma Toplantılarımıza “Deprem ve Gençlik” Gündemiyle Devam Ettik

“Birarada Dayanışma” toplantı serimizi “Deprem ve Gençlik” gündemiyle gerçekleştirdik.

Deprem sonrasına yönelik çalışmalarımızı paylaşmak, sorun alanlarını belirlemek ve çözüm önerilerimizi sunmak amacıyla üye ve paydaşlarımızla bir araya geldiğimiz online toplantılarımıza devam ediyoruz.

“Deprem ve Gençlik” başlığındaki toplantımızda, YouthART - Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği, STGM, Sosyal Ekonomik Kültürel Kalkınmayı Destekleme Derneği, TOG, GoFor, Gençlik Ağı, Buldan Vakfı, Sivil Gençlik ve Kültür Derneği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Sida ve İstanbul Üniversitesi’nden İdil Yazıcı ile bir araya geldik.

Depremin gençlik üzerindeki etkilerini ve o illerdeki mevcut duruma ilişkin görüşlerini aktaran katılımcılarımız, sivil toplum örgütleri olarak yürüttükleri çalışmaları ve sahadaki tecrübelerini paylaştı. Katılımcılarımız, eğitimde hak ihlalleri, gençlerin temel haklara erişimde yaşadığı sorunlar, sahada gönüllü çalışan gençlerin karşılaştığı zorluklar, ebeveynlerini kaybeden gençlerin istismarı konularına dikkat çekerek, somut önerilerini dile getirdi. 

Farklı alanlarda devam edecek toplantılarımızla sivil toplum örgütlerinin iş birliği içinde çalışmasına katkı sunmaya devem edeceğiz. 

Toplantılarımız hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN