Birarada Dayanışma Toplantılarımızda Gündemimiz “Deprem ve LGBTİ+ Hakları” Oldu

“Birarada Dayanışma” toplantı serimize “Deprem ve LGBTİ+ Hakları” başlığıyla devam ettik. 

Deprem sonrasına yönelik çalışmalarımızı paylaşmak, sorun alanlarını belirlemek ve çözüm önerilerimizi sunmak amacıyla üye ve paydaşlarımızla bir araya geldiğimiz online toplantılarımıza devam ediyoruz.

“Deprem ve LGBTİ+ Hakları” başlığındaki toplantımızda, 17 Mayıs Derneği, Pembe Hayat Derneği, Kaos GL, Listag, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, SPoD, STGM, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Sida ile bir araya geldik.

Sivil toplum örgütleri olarak depremin LGBTİ+’lar üzerindeki etkilerini dile getirirken illerdeki mevcut duruma ilişkin deneyimlerini aktaran katılımcılarımız, bu süreçte yürüttükleri çalışmaları da paylaştı.

Katılımcılarımız, toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+’lar özelinde geçici barınma mekanlarında yaşanan sorunlar; LGBTİ+’ların ayrımcılığa ve şiddete açık hale gelmesi, özgün ihtiyaçlara ilişkin sağlık alanında karşılaşılan sorunlar, mal ve hizmetlere erişim hakkı, özel hayata saygı hakkı gibi pek çok konuya ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi. Katılımcılarımız ayrıca hem yaşadığımız depremlerin ardındaki süreç hem de olası afetlerle ilgili LGBTİ+’lar konusunda sivil toplum örgütlerinin atması gereken adımları aktardı.

“Birarada Dayanışma” toplantı serimiz, son olarak “Kentleşme” gündemiyle tamamlanıyor. Toplantılarımızın ardından farklı çalışmalarla sivil toplum örgütlerinin iş birliğine katkı sunmaya devam edeceğiz.

Toplantılarımız hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN