Birarada Dayanışma Toplantılarımızı “Deprem ve Kentleşme” Gündemiyle Tamamladık

“Birarada Dayanışma” toplantı serimizi “Deprem ve Kentleşme” gündemiyle tamamladık. 

Yaşadığımız depremlerin ardından üye ve paydaşlarımızla 10 farklı tematik başlık altında bir araya geldiğimiz online toplantı serimizi tamamladık. Dayanışmamızı güçlendirdiğimiz toplantılarımızda, deprem sonrasına yönelik çalışmalarımızı paylaştık, sorun alanlarını belirledik ve somut önerilerimizi sunduk.

“Deprem ve Kentleşme” başlığındaki son toplantımızda da İzmir Dayanışma Akademisi, Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği, Mekanda Adalet Derneği, Argüden Akademi, Şehir Dedektifi İnisiyatifi ve Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muhittin Acar ile bir araya geldik.

Depremin kentler üzerindeki etkisinin boyutları, deprem sonrasında yeniden inşa; kırsal alanların nitelikli planlaması konularında görüş ve tecrübelerini aktaran katılımcılarımız, sorun alanlarından yola çıkarak afete dirençli kentleri oluşturmak için yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin ve sivil toplumun atması gereken önemli adımlara ilişkin somut önerilerini paylaştı.

Farklı çalışma alanlarında sivil toplum örgütlerinin iş birliğine katkı sunmaya devam edeceğiz.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN