Afetlerde Sivil Toplum / Birarada Dayanışma Toplantıları: Sorunlar, Deneyimler ve Çözümler" Raporumuz Yayında

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sivil toplum örgütlerinin alandaki deneyimlerini, yapılan çalışmaları, sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyan “AFETLERDE SİVİL TOPLUM  / Birarada Dayanışma Toplantıları: Sorunlar, Deneyimler ve Çözümler” başlıklı raporumuz yayında.

Denge ve Denetleme Ağı olarak yaşadığımız yıkıcı depremlerin ardından üye ve paydaşlarımızla bir araya geldiğimiz online toplantılar düzenledik. 
Öncelikli alanlar olarak belirlediğimiz; insani yardım ve afet yönetimi, kadın hakları, çocuk, gençlik, engelli hakları, sağlık, eğitim, ekoloji, çevre ve hayvan hakları, kentleşme ve LGBTİQ+ hakları alanlarında çalışan sivil toplum örgütleriyle, deprem sonrasına yönelik çalışmaları paylaşmak, sorun alanlarını belirlemek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda, sivil toplumun bir arada hareket edebilmelerine de alan yaratmayı hedefledik.

10 farklı tematik alanda, 72 sivil toplum örgütü ve toplamda 93 temsilci, uzman ve akademisyeni bir araya getirdiğimiz “Birarada Dayanışma” toplantılarımızın çıktılarını ise kapsamlı bir rapor haline getirdik.

Bir yol haritası niteliğindeki raporumuzun sivil toplumun bir aradalığına ve kamu-sivil toplum işbirliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Raporumuzu okumak için tıklayın.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN