Afete Dirençli Kentler ve Sivil Toplum Çalıştayımızı Gerçekleştirdik

6 Şubat depremlerinin ardından düzenlediğimiz 'Birarada Dayanışma' toplantılarının ardından, Ankara’da sivil toplumun örgütlerini yeniden bir araya getirerek “Afete Dirençli Kentler ve Sivil Toplum” başlığıyla bir çalıştay gerçekleştirdik.

Çalıştayımızın ilk bölümünde, Afetlerde Sivil Toplum raporumuzun çıktılarını paylaştık; konuklarımız Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu ve Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu’nun sunumlarıyla Türkiye’nin deprem gündemini ele aldık.

Çalıştayın ikinci bölümünde ise sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan katılımcılarımız; afet risklerinin azaltılması, kent dirençliliğinin artırılması ve afetlerde etkin müdahale sağlanmasına dair görüş ve çözüm önerilerinden oluşan değerlendirmelerde bulundu.

Afete Dirençli Kentler ve Sivil Toplum” çalıştayımızın çıktılarını önümüzdeki dönemde kamuoyunun da bilgisine sunacağız.

Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz!
BİZE KATILIN